KEBAKARAN HUTAN PAYA GAMBUT PUNCA JEREBU

Hutan paya gambut adalah antara ekosistem semula jadi di Bumi yang penting dari segi pemeliharaan kepelbagaian biologi, pengawalaturan iklim, penyimpanan karbon dan penyokong kesejahteraan manusia. Fungsi hutan paya gambut adalah sebagai penyerap air pada musim hujan. Kemudian, air ini dilepaskan secara beransur-ansur pada musim kering.

Walau bagaimanapun, aktiviti penerokaan hutan paya gambut, seperti pembinaan parit, penebangan pokok tanpa kawalan untuk tujuan pembalakan dan pertanian, ialah faktor pemusnah ekosistem hutan paya gambut. Pembinaan parit bagi tujuan pengeluaran air gambut dari hutan menyebabkan lapisan permukaan gambut kering.

Hal ini berpotensi sebagai bahan bakar yang baik dan dalam jangka masa panjang, paras tanah gambut mengalami penurunan. Pembukaan kanopi hutan yang disebabkan oleh penebangan pokok secara tidak terancang menyebabkan pancaran cahaya matahari mengenai lantai hutan yang kering secara terus.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Kosmik, Disember 2015.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Impak Sisa Pepejal Terhadap Kesihatan

Oleh MOHD. ARMI ABU SAMAH dan MOHD. BAKRI ISHAK

Pada umumnya terdapat pelbagai faktor pencemaran sisa pepejal akibat atau kesan daripada pengurusannya yang tidak sistematik, seperti pencemaran udara. Umpamanya, pembakaran sampah secara terbuka mengakibatkan pencemaran udara yang teruk dan kritikal sehingga menyebabkan Indeks Pencemaran Udara (IPU) berada pada tahap berbahaya (>301).
Nilai IPU sebenarnya dikira berdasarkan kepekatan purata setiap pencemar udara, iaitu SO2, NO2, CO, O3 dan PM10. Pencemar udara yang dominan dengan kepekatan tertinggi diambil kira sebagai pencemar yang menentukan nilai IPU.
Lazimnya, kepekatan habuk halus (PM10) adalah yang tertinggi berbanding dengan pencemar yang lain dan ini menentukan tahap bacaan IPU. Sementara itu berdasarkan kajian, pembakaran terbuka juga melepaskan gas dioksina yang berbahaya terhadap alam sekitar. Namun demikian, terdapat kesan lain yang timbul, seperti gas dari tapak pelupusan sampah (hasil proses pereputan sampah) boleh meletup jika dibiarkan berkumpul dalam permukaan tertutup tanpa gasnya disedut keluar.

Pada umumnya terdapat pelbagai faktor pencemaran sisa pepejal akibat atau kesan daripada pengurusannya yang tidak sistematik, seperti pencemaran udara. Umpamanya, pembakaran sampah secara terbuka mengakibatkan pencemaran udara yang teruk dan kritikal sehingga menyebabkan Indeks Pencemaran Udara (IPU) berada pada tahap berbahaya (>301). Nilai IPU sebenarnya dikira berdasarkan kepekatan purata setiap pencemar udara, iaitu SO2, NO2, CO, O3 dan PM10. Pencemar udara yang dominan dengan kepekatan tertinggi diambil kira sebagai pencemar yang menentukan nilai IPU.Lazimnya, kepekatan habuk halus (PM10) adalah yang tertinggi berbanding dengan pencemar yang lain dan ini menentukan tahap bacaan IPU. Sementara itu berdasarkan kajian, pembakaran terbuka juga melepaskan gas dioksina yang berbahaya terhadap alam sekitar. Namun demikian, terdapat kesan lain yang timbul, seperti gas dari tapak pelupusan sampah (hasil proses pereputan sampah) boleh meletup jika dibiarkan berkumpul dalam permukaan tertutup tanpa gasnya disedut keluar.

____

Rencana ini dipetik daripada Dewan Kosmik Julai 2012.