Flora dan Fauna Bakal Pupus?

Oleh: AMLIR AYAT

Satu daripada petunjuk atau parameter potensi kesejahteraan sosial ialah kepelbagaian biologi. Kegagalan atau kedegilan manusia untuk melihat alam sebagai aset utama kesejahteraan sosial yang terbatas ialah satu daripada faktor kemelesetan sumber alam dari sudut kuantiti dan kualiti yang kian mengancam masa hadapan manusia. Pengabaian terhadap keupayaan tampung sumber alam untuk mencapai pembangunan mengundang risiko yang sangat besar kepada alam.

Kemerosotan kuantiti dan kualiti komponen alam turut menjadi petanda besar bagi kemerosotan kesejahteraan manusia. Angka dan penilaian kuantitatif pelbagai parameter yang selari dengannya juga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang masa hadapan “rumah” manusia, iaitu Bumi.

Berdasarkan rumusan daripada laporan mutakhir tentang kepelbagaian biologi sejagat, “Living Planet 2018” dan hasil kajian daripada 59 orang ahli sains di seluruh dunia, kepelbagaian fauna kian merosot dengan drastiknya. Dokumen terbitan Dana Sedunia Alam Semula Jadi (WWF) juga menyatakan bahawa saiz populasi mamalia, burung, ikan, reptilia dan amfibia merosot sebanyak 60 peratus dalam tempoh empat dekad sahaja.

Rencana ini dipetik daripada Majalah Dewan Kosmik Mac 2019.

Posted in: Alam Sekitar

PENGURUSAN SISA MAKANAN

Oleh: Halim Razali

Pengurusan sisa makanan di Malaysia menjadi masalah utama bagi pihak kerajaan, terutamanya dari aspek ekonomi dan penjagaan alam sekitar. Di Malaysia, lebih kurang 5.5 juta tan sisa makanan dihasilkan pada setiap tahun.

Kos pengurusan sisa makanan dari kawasan perumahan, hotel dan premis perniagaan berasaskan makanan dianggarkan berjuta-juta ringgit. Di samping itu, pemprosesan yang tidak terkawal menyebabkan pelepasan gas rumah hijau dan kewujudan aliran air bawah tanah yang bertoksik daripada sisa makanan. Fenomena ini ialah kesan daripada pusat pelupusan secara berpusat.

Sisa makanan di tapak pelupusan berpusat mewujudkan risiko yang memudaratkan kesihatan awam dan alam sekitar. Kesan kemudaratan yang berpanjangan daripada masalah ini memerlukan keprihatinan daripada semua pihak. Penyelidikan yang dilakukan pula perlu memberikan tumpuan terhadap teknologi baharu yang berasaskan pembangunan mikrob yang mampu menguraikan sisa makanan secara cekap. Hal ini terutamanya bagi sisa makanan yang wujud daripada kepelbagaian jenis makanan yang mewakili pelbagai bangsa dan kaum, ditambah dengan keadaan cuaca terkini.

Rencana ini dipetik daripada Majalah Kosmik Ogos 2018.

Posted in: Alam Sekitar

Inovasi Kawalan Tikus di Sawah

Oleh: Aweng Eh Rak

Tikus makhluk perosak utama padi di Malaysia, selain burung dan serangga. Dalam satu-satu masa, tikus dapat memusnahkan beratus-ratus hektar kawasan tanaman padi dengan nilai kerugian beratus-ratus ribu ringgit. Secara biasanya, tikus menyerang sawah padi dalam tiga peringkat, iaitu sebaik-baik sahaja benih disemai, ketika padi sedang bunting dan ketika padi sedia dituai.

Ancaman tikus berlaku pada seluruh kitar hidup padi. Hal ini menyebabkan tahap kerosakan padi yang serius jika tidak dikawal. Ada pelbagai kaedah atau cara kawalan tikus, iaitu dengan menggunakan racun, merosakkan kawasan yang dapat menjadi sarang tikus, menggunakan perangkap dan kaedah biologi.

Kaedah kawalan tikus secara biologi ialah penggunaan haiwan pemangsa untuk memakan tikus. Haiwan pemangsa tikus yang selalu digunakan untuk mengawal tikus dalam sektor pertanian, terutamanya padi, ialah burung pungguk atau burung hantu, dan ular.

Rencana ini dipetik daripada Majalah Kosmik April 2018

Posted in: Alam Sekitar

PENCEMARAN SEKTOR PENGANGKUTAN

Kenderaan pengangkutan yang bergerak dengan menggunakan tenaga yang dihasilkan menerusi pembakaran kimia bahan api memerlukan sumber oksigen (O2) sebagai agen untuk membantu proses pembakaran. Pembakaran dalaman ini bergantung pada jenis bahan api yang digunakan, sama ada petrol, diesel atau gas asli (NGV).

Penggunaan bahan api jenis hidrokarbon, seperti petrol, diesel dan NGV ialah sumber bahan api konvensional terpenting di dunia dalam penghasilan tenaga untuk sistem kenderaan. Secara kimianya, pembakaran bahan api dibantu oleh O2 untuk menghasilkan tenaga yang disimpan dalam bentuk kg/liter bahan api.

Daripada jumlah tenaga yang berjaya dihasilkan (bergantung pada kualiti pembakaran) dianggarkan hanya antara 20 % hingga 35 % tenaga digunakan untuk mengerakkan kenderaan. Yang bakinya, iaitu antara 65 % hingga 80 % tenaga hilang disebabkan oleh gerakan teknikal dalam enjin dan sistem sokongan yang lain.

Antara contoh gerakan teknikal dan sistem sokongan termasuklah faktor geseran di antara komponen yang bergerak dan penggunaan aksesori tambahan yang lain, seperti sistem lampu dan radio. Kehilangan haba yang dipindahkan melalui sistem penyejukan juga turut mempengaruhi kehilangan tenaga dalam sistem enjin.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Kosmik, Januari 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Alam Sekitar

Menangani Perubahan Cuaca Secara Sistematik

Oleh Zaili Mohamad

Satu cabaran besar yang dihadapi oleh semua negara di dunia dalam aspek alam sekitar ialah cara untuk meningkatkan kualiti udara bagi tujuan pernafasan. Pada masa yang sama, cabaran untuk mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau yang menyebabkan perubahan iklim yang dihadapi pada hari ini perlu dihadapi. Bagi menjayakan hasrat ini, kerjasama daripada semua negara yang meliputi kerajaan dan industri diperlukan.

Dalam masa yang sama sektor koperasi mengambil langkah proaktif dan bersungguh-sungguh bagi menangani isu ini secara global. Langkah ini bermula ketika Perhimpunan Agung Ikatan Koperasi Antarabangsa (ICA) di Singapura yang menerima satu resolusi yang diserahkan oleh Cooperative Group Ltd dan Co-operative UK Limited.

Berdasarkan resolusi ini, seluruh koperasi dunia diseru untuk bergerak bersama-sama bagi memerangi perubahan cuaca menerusi tiga cara. Pertama, mengukur dan mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau yang wujud disebabkan oleh aktiviti koperasi. Kedua, menyampaikan, memaklumkan dan mendorong anggota mengamalkan gaya hidup yang rendah karbon. Ketiga, menggunakan pengaruh politik bagi menggalakkan kerajaan memainkan peranan positif ketika rundingan Kyoto.

___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Mac 2015.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Alam Sekitar

Perkhidmatan Penyerapan Karbon

Oleh Safinah Saupi

Karbon dioksida merupakan satu daripada gas rumah hijau yang bertanggungjawab menyebabkan perubahan cuaca, selain metana, nitrus oksida dan ozon. Manusia merupakan penyumbang terbesar pelepasan karbon, iaitu sebanyak 30 Gt (gigatan atau bilion tan metrik) setahun. Pada tahun 2014, nilai kepekatan karbon di atmosfera bumi menghampiri 390 ppm. Kepekatannya, 100 ppm lebih besar daripada zaman praindustri. Nilai ini pula meningkat sebanyak dua ppm pada setiap tahun.

Trend ini perlu diterbalikkan bagi mencapai matlamat dunia yang mengehadkan pemanasan global kepada dua darjah Celsius pada abad ke- 21 dan mengurangkan kesan negatif disebabkan oleh purata suhu dunia yang tinggi, seperti kemarau, banjir dan perubahan cuaca yang ekstrem. Pelepasan karbon berpunca daripada aktiviti pembakaran bahan api fosil, penebangan hutan, pertanian dan penggunaan tanah yang melepaskan 3.7 gigatan karbon pada setiap tahun.

Pokok dikatakan sebagai paru-paru bumi kerana menyedut karbon dan menghembuskan oksigen. Hutan menyimpan karbon yang dapat mengurangkan pelepasannya di atmosfera. Hutan mewakili empat bilion hektar atau 31 peratus daripada jumlah tanah bumi dan menyimpan 2/3 karbon.

___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Februari 2015.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Alam Sekitar

Isu Endapan Asid Masih Relevan?

Oleh S. Mariam Sumari

Ungkapan endapan asid, pengasidan atmosfera dan hujan asid adalah antara ungkapan yang berkaitan dengan isu alam sekitar, khususnya pencemaran udara. Di rantau Asia Timur (Malaysia, Thailand, Indonesia dan Vietnam) ungkapan ini biasanya terhad di seminar atau persidangan yang dihadiri oleh sekumpulan kecil penyelidik.

Hal ini bukan isu panas seperti pemanasan global atau pemusnahan ozon yang mampu menarik perhatian penyelidik, orang kebanyakan dan pemerintah negara. Hal ini dikatakan demikian kerana kesannya terhadap manusia tidak mendadak atau ketara, seperti masalah jerebu yang biasa berlaku di Malaysia dan Singapura akibat pembakaran hutan di Sumatera.

Oleh sebab itu, fenomena ini tidak dianggap kritikal, seterusnya diabaikan oleh kebanyakan pihak berkuasa yang mempunyai mandat bagi menjadikan isu ini antara agenda negara yang perlu diberi perhatian.

Dengan pembangunan industri yang kian pesat di negara tertentu, seperti Malaysia, Indonesia, Vietnam dan Thailand, pengajaran daripada apa-apa yang berlaku pada negara yang tamadun industrinya berlaku lebih awal, seperti England dan Eropah perlu diambil pengajaran.

Hal ini bermula daripada Revolusi Industri di England dan Eropah sekitar abad ke-17 berikutan penemuan banyak arang batu dari perut bumi. Setelah itu, industri bertumbuh dengan amat pesat disertai dengan bahan pencemar yang dilepaskan ke udara tanpa kawalan hingga sampai ke kemuncaknya sekitar abad ke-18.

___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Januari 2015.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Alam Sekitar, Fokus, Utama