Penerokaan Bidang Komputasi Estetik

Oleh Azlan Iqbal

Komputasi estetik merupakan satu bidang kecil sains komputer yang baharu, jika dibandingkan dengan bidang utama sains komputer yang lain, seperti kejuruteraan perisian atau rangkaian komputer. Persidangan Antarabangsa Komputasi Estetik yang biasanya dianjurkan dengan penglibatan badan profesional terkenal, ACM (SIGGRAPH) hanya dimulakan pada tahun 2005.

Walau bagaimanapun, usaha penyelidikan profesional dalam bidang ini, iaitu pada tahap individu bermula sekurang-kurangnya kira-kira dua dekad sebelum itu dan tidak terbatas pada topik grafik komputer. Sebenarnya, komputasi estetik termasuk dalam bidang utama kecerdasan buatan (AI) kerana estetik dapat dikatakan sebagai satu fungsi bagi semua jenis kecerdasan manusia.

Oleh sebab itu, maksud komputasi estetik dari segi praktikal merangkumi semua usaha menggunakan komputer bagi menganalisis, menilai, membaiki atau mencipta objek estetik (contohnya, suatu objek yang diiktiraf sebagai cantik oleh manusia) dalam sebarang jurusan lain, terutamanya yang artistik, seperti muzik, seni lukis, sastera dan sukan.

___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Februari 2015.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Sains Komputer

Hantar Maklum Balas Anda