Menangani Perubahan Cuaca Secara Sistematik

Oleh Zaili Mohamad

Satu cabaran besar yang dihadapi oleh semua negara di dunia dalam aspek alam sekitar ialah cara untuk meningkatkan kualiti udara bagi tujuan pernafasan. Pada masa yang sama, cabaran untuk mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau yang menyebabkan perubahan iklim yang dihadapi pada hari ini perlu dihadapi. Bagi menjayakan hasrat ini, kerjasama daripada semua negara yang meliputi kerajaan dan industri diperlukan.

Dalam masa yang sama sektor koperasi mengambil langkah proaktif dan bersungguh-sungguh bagi menangani isu ini secara global. Langkah ini bermula ketika Perhimpunan Agung Ikatan Koperasi Antarabangsa (ICA) di Singapura yang menerima satu resolusi yang diserahkan oleh Cooperative Group Ltd dan Co-operative UK Limited.

Berdasarkan resolusi ini, seluruh koperasi dunia diseru untuk bergerak bersama-sama bagi memerangi perubahan cuaca menerusi tiga cara. Pertama, mengukur dan mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau yang wujud disebabkan oleh aktiviti koperasi. Kedua, menyampaikan, memaklumkan dan mendorong anggota mengamalkan gaya hidup yang rendah karbon. Ketiga, menggunakan pengaruh politik bagi menggalakkan kerajaan memainkan peranan positif ketika rundingan Kyoto.

___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Mac 2015.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Alam Sekitar

Hantar Maklum Balas Anda