Kearifan Tempatan Pemangkin Industri Pembinaan Negara

Kearifan Tempatan Pemangkin Industri Pembinaan Negara

Oleh Mohd Syukri Anwar

Dalam Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK11), sektor pembinaan antara perkara yang ditumpukan dalam tempoh lima tahun akan datang. Sektor ini mendapat perhatian penting kerana mempunyai pertalian yang rapat dengan perkembangan ekonomi dan sosial negara. Oleh sebab itu, pemerkasaan sektor ini supaya menjadi sebuah sektor yang cekap dan mampan perlu menjadi agenda utama yang perlu dibincangkan.

Bagi memastikan sektor ini berjaya, Pelan Transformasi Industri Pembinaan (PTIP) dilancarkan. Pelan ini didukung oleh berapa agensi. Antaranya termasuklah Agensi Pusat, Kementerian dan Agensi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) yang mewakili industri pembinaan. Menerusi PTIP, transformasi untuk menjadikan  industri pembinaan sebagai sektor yang menyumbang secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara disasarkan.

Dalam pelaksanaan PTIP, empat langkah strategik ditetapkan. Setelah keempat-empat langkah ini dilaksanakan, barulah sektor pembinaan menjadi produktif, mampan, selamat, berkualiti, profesional dan berdaya saing pada peringkat antarabangsa.

Perkembangan sektor pembinaan yang dipertanggungjawabkan di bawah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) bukan sekadar berkadar positif dengan populasi penduduk yang memerlukan rumah sebagai satu daripada keperluan asas yang perlu dipenuhi, malah sektor ini menjadi satu daripada indeks penentu dalam kelestarian alam.

Mungkin, PTIP kelihatan sukar dilaksanakan tanpa persediaan yang mencukupi dan tanpa melibatkan penyelidikan. Penyelidikan yang dimaksudkan pula bukan sekadar penyelidikan biasa tetapi penyelidikan yang mampu mengurangkan bahan pencemar alam di samping penerapan teknologi terkini. Jika penyelidikan hanya baru ingin dimulakan, matlamat ini mungkin menemukan kegagalan.

Namun begitu, badan yang bertanggungjawab dalam sektor pembinaan tidak perlu bimbang kerana banyak penyelidikan yang telah dilakukan dalam merealisasikan teknologi hijau dan bangunan hijau yang dilihat dapat membantu memenuhi hasrat dalam RMK11 ini. Dalam artikel ini diterangkan beberapa teknologi berkaitan pembinaan yang telah dilakukan oleh penyelidik tempatan.

Dengan kombinasi semua penyelidikan yang akan diterangkan ini, kempat-empat teras strategik PTIP dapat dicapai. Teras pertama adalah untuk meningkatkan nilai tambah pekerja dengan menggunakan kaedah moden dan teknologi terkini.  Teras kedua adalah untuk mengurangkan pembaziran dan kesan terhadap alam sekitar dan meningkatkan jangka hayat bangunan, infrastrukur dan sekitaran semula jadi. Teras ketiga adalah untuk meningkatkan keupayaan dalam pasaran eksport yang berpotensi tinggi. Teras keempat adalah untuk meningkatkan tahap keselamatan pekerja.

Penyelidikan pertama, iaitu menghasilkan bumbung hijau yang mesra alam bagi mencapai teras kedua dan ketiga PTIP. Penyelidikan ini telah dilakukan oleh Profesor Madya Ir. Dr. Lariyah dengan kerjasama Pusat Tropika Lembap Kuala Lumpur (HTCKL). Beliau menekankan alternatif bagi konsep bumbung yang mampu menepati Indeks Bangunan Hijau (GBI). GBI ialah sistem yang komprehensif bagi penilaian reka bentuk dan prestasi bangunan yang mesra alam. Dalam indeks ini, pengurangan impak urbanisasi disasarkan.

Menurut Penyelidik daripada Pusat Teknologi Mampan dan Alam Sekitar (CSTEN) ini dalam artikel Bumbung Hijau Mengurangkan Haba, penyelesaian terhadap pemanasan pulau haba bandar dan kesan rumah hijau difokuskan menerusi bumbung hijau yang diperkenalkan. Menerusi bumbung hijau, lapisan vegetatif ditanam di atas bumbung. Kepelbagaian lapisan ini membentuk taman di atas bumbung. Dengan adanya taman ini, penghuni rumah dilindungi daripada kepanasan udara.

Dalam hal ini, proses evapotranspirasi berlaku pada tumbuhan yang diletakkan di atas bumbung ini. Hal ini menyebabkan suhu permukaan bumbung dan udara di kelilingnya dikurangkan. Pada musim panas, suhu permukaan bumbung hijau lebih sejuk daripada suhu udara. Sebaliknya, suhu permukaan bumbung konvensional lebih panas setinggi 90 °F (50 °C).

Bagi memastikan bumbung hijau ini berjaya diimplementasikan tanpa masalah, lapan lapisan digunakan. Lapisan ini melibatkan medium sokongan bagi pertumbuhan vegetasi di atas bumbung. Lapan lapisan ini ialah komposisi dek struktur, lapisan pemisah, lapisan kalis air, lapisan pelembap, lapisan saliran, lapisan penapis, lapisan medium pertumbuhan dan vegetasi. Semua lapisan ini dibina di atas bumbung supaya konsep bumbung hijau dipenuhi.

Yang paling penting, konsep bumbung hijau ini bersesuaian dengan cuaca di Malaysia. Oleh sebab itu, syarikat pembinaan dapat mengimplementasikan penyelidikan ini dalam projek perumahan bangunan yang dirancang bagi mengurangkan kepanasan dari bahagian atas bumbung, di samping memperkenalkan konsep rumah sejuk. Syarikat pembinaan juga boleh mengeksport pelan bumbung hijau untuk dibeli oleh negara luar.

Penyelidikan kedua, iaitu mengintegrasikan antara bangunan dengan landskap tanaman bagi mencapai teras kedua PTIP. Hal ini lebih dilihat sebagai sokongan terhadap sektor pembinaan. Hal ini dikatakan demikian kerana landskap tidak terlibat secara langsung dengan sektor pembinaan. Walau bagaimanapun, landskap penting supaya hasil pembinaan yang diperoleh dapat mengurangkan kesan pemanasan yang terhasil daripada sumber di kelilingnya.

Menurut Alamah Misni, Pensyarah Kanan, Pusat Pengajian Seni Bina Landskap, Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi MARA, dalam artikel Tumbuhan Landskap Menjimatkan Tenaga, jumlah permukaan bangunan yang terdedah pada pemanasan cahaya matahari dapat dikurangkan menerusi  perancangan landskap yang teliti.

Selain itu, sinar radiasi matahari dapat dielakkan daripada memasuki ruang di dalam rumah. Landskap ini pula merangkumi gabungan antara pokok teduhan, pokok renek, penutup bumi dengan rumput di sekitar rumah. Dengan gabungan ini, suhu panas dapat dikurangkan dan kesan penyejukan daripada proses penyejatan dapat dirasai.

Di samping itu, banyak orang tidak tahu bahawa iklim bandar dan penggunaan tenaga daripada penyaman udara di dalam bangunan dipengaruhi secara langsung oleh naungan yang dibentuk oleh tumbuhan. Dengan naungan ini, suhu dapat dikurangkan kerana cahaya matahari dihalang daripada mengenai bangunan dan tiupan angin dapat diarah pada bangunan.

Malah, interaksi haba antara bangunan dengan sekitarnya dapat diubah suai oleh tumbuhan. Namun begitu, hasil yang dinyatakan ini berbeza-berbeza keberkesanannya, iaitu bergantung pada spesies dan kepadatan pokok, saiz dan bentuknya serta lokasi bayang teduhan yang membentuk dan bergerak berdasarkan masa.

Sebenarnya, ada tiga perkara yang berlaku menerusi naungan tumbuhan. Pertama, sinaran matahari dihalang daripada masuk ke ruang di dalam rumah. Kedua, permukaan bangunan terhindar daripada panas, sekali gus mengurangkan jumlah haba yang mengalir ke ruang di dalam bangunan. Ketiga, teduhan pokok yang melitupi permukaan tanah di sekitar bangunan mengekalkan suhu tanah supaya sentiasa sejuk, seterusnya dapat bertindak sebagai tempat penyimpanan haba bagi sekitaran taman rumah. Yang paling penting dalam pelaksanaan strategi tumbuhan landskap ini ialah lokasi tumbuhan ini. Hanya lokasi yang strategik membolehkan kawasan teduhan yang berkesan diperoleh.

Hal ini dapat diterangkan dengan lebih mudah dengan mengambil contoh rumah yang dibina pada zaman dahulu. Jika dilihat pada seni bina rumah dahulu, elemen pengaliran udara dan pencahayaan sangat dititikberatkan. Oleh sebab itu, tidak hairanlah apabila banyak tingkap dan pintu menghiasi rumah orang dahulu. Penyusunan papan untuk dinding, susunan lantai rumah, kelarai pada tingkap dan bahagian atas tingkap juga mempunyai ruang yang membenarkan pengaliran udara. Kedudukan rumah ini pula bertepatan dengan aliran angin dan sumber kemasukan cahaya bagi mengelakkan cahaya yang terlalu panas atau rumah yang terlalu gelap.

Dengan penyelidikan ini, syarikat pembinaan boleh menghasilkan rumah dan bangunan yang dilengkapi landskap yang terbukti dapat mengurangkan kebergantungan terhadap penyaman udara. Hal ini satu nilai tambah bagi setiap projek perumahan yang dibina kerana jika dikira secara hitung panjang, kos bekalan tenaga untuk penyaman udara pasti lebih tinggi daripada penggunaan landskap.

Penyelidikan ketiga, iaitu memfokuskan pembaikpulihan konkrit bagi mencapai teras pertama, kedua dan ketiga PTIP. Diketahui bahawa bahan paling asas dalam setiap binaan ialah konkrit. Tanpa konkrit, bangunan tidak kukuh dan tidak mampu menampung beban yang besar. Malah, binaan mudah runtuh apabila berlaku gegaran kecil. Dengan pembaikpulihan konkrit, konkrit dapat ditambahbaikkan dan diperelok strukturnya supaya menjadi lebih kuat dan tahan dalam menghadapi masalah selain mencepatkan tempoh masa pembinaan.

Menurut Mohd. Zaid Yusof, Pensyarah Kanan, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan dan Perancangan, dalam artikel Polimer Membaik Pulih Konkrit, konkrit yang berasaskan polimer lebih cepat mengeras dan mempunyai daya ikatan yang baik dengan konkrit asal serta mempunyai sifat mekanikal dan ketahanan yang baik, seperti lelasan, kakisan serta rintangan yang lebih tinggi terhadap asid, sulfat dan klorida. Oleh sebab itu, kelebihan ini menyebabkan bahan ini menjadi pilihan dalam kerja baik pulih konkrit. Lebih-lebih lagi, jika kerja baik pulih itu berada pada peringkat bahan.

Penggunaan konkrit berasaskan polimer sebenarnya mendapat sambutan yang meluas, Di Jepun konkrit berasaskan polimer dikenali sebagai konkrit plastik. Dari segi penghasilan, konkrit berasaskan polimer dapat dihasilkan menerusi tiga cara, iaitu  secara langsung, secara tidak langsung dan secara bebas simen-air.

Konkrit yang dihasilkan secara langsung dikenali sebagai konkrit terubahsuai polimer (PMC). Konkrit jenis ini digunakan secara meluas dalam pembaikan konkrit. Syarikat pembinaan boleh menggunakan teknologi ini untuk membaiki bangunan dan jambatan yang baharu dan lama. Konkrit yang digunakan ini terdiri daripada lateks sintetik, seperti SBR, emulsi vinil asetatetilena (VAE), metil metakrilik (MMA), PVA dan PDVC. Antara jambatan yang pernah dibaiki menggunakan bahan ini termasuklah jambatan Bascule (1958), jambatan Clarks Summit (1979), jambatan Columbia River (1982) dan jambatan Marquham Street (1983). Di Malaysia, penggunaan konkrit terubahsuai polimer juga tidak terkecuali apabila digunakan bagi pembaikpulihan jambatan Pulau Pinang.

Setelah syarikat pembinaan menguasai teknologi konkrit jenis ini, syarikat pembinaan boleh menawarkan perkhidmatan ini di luar negara selain melatih tenaga mahir untuk tujuan perkhidmatan kepakaran tenaga mahir.

Penyelidikan keempat, iaitu menghasilkan simen hijau bagi mencapai teras kedua dan keempat PTIP. Syarikat pembinaan pasti mengetahui bahawa penggunaan simen Portland, terutamanya dalam pembinaan bangunan mencemarkan alam sekitar kerana pembebasan gas C02 yang agak tinggi. Malah, simen juga menyebabkan pemanasan global disebabkan oleh penggunaan suhu pembakaran yang tinggi hingga mencecah 1000 darjah Celsius.

Menurut Mohd. Mustafa Al-Bakri, Pensyarah Kanan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan, UniMap dalam artikel Simen Hijau, simen hijau dapat dihasilkan dengan mencampurkan abu terbang atau tanah liat tertentu dengan sebatian kimia. Hasil campuran ini dikenali sebagai pelekat atau mortar. Produk yang dihasilkan ini bersifat mesra alam kerana menghasilkan CO2 yang sedikit. Malah, simen hijau ini mampu menguat antara satu hingga tiga hari sahaja berbanding 28 hari bagi simen Portland biasa.

Kesan simen Portland terhadap pekerja juga tidak boleh dipandang mudah. Sebagai aset bagi syarikat pembinaan, tahap kesihatan pekerja sepatutnya tidak boleh dikompromikan. Dengan pendedahan yang berterusan terhadap simen ini, penyakit berkaitan dengan sistem pernafasan boleh dihidapi oleh pekerja. Oleh sebab itu, syarikat pembinaan sangat dituntut untuk beralih daripada penggunaan simen biasa kepada penggunaan simen hijau bagi melestarikan kesihatan pekerja yang masih perlu ditagih khidmatnya bagi setiap projek yang akan datang.

Berdasarkan Akta Keselamatan Pekerja dan Kesihatan Pekerja 1994, keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja perlu dilindungi. Bagi melindungi pekerja binaan setiap langkah keselamatan perlu dipatuhi apabila menangani bahan kimia tertentu, seperti simen. Oleh sebab itu, simen hijau ini merupakan alternatif yang sangat baik bagi mengurangkan risiko kesihatan pekerja binaan. Malah, syarikat pembinaan dapat menghasilkan simen hijau untuk tujuan eksport.

Penyelidikan kelima, iaitu menambahbaikkan konkrit dengan mencampurkannya dengan plastik bagi mencapai teras pertama, kedua dan ketiga PTIP. Hal ini dikatakan demikian kerana sisa buangan yang bersumberkan plastik sangat banyak di Malaysia. Sisa ini tidak dapat dilupuskan dan tidak boleh terurai. Pembakarannya pula menyebabkan pembebasan bahan pencemar yang lain. Oleh sebab itu, plastik ini dapat digunakan sebagai bahan campuran dalam penghasilan konkrit.

Menurut Nur Liza Rahim, Pensyarah, Pusat Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar, Universiti Malaysia Perlis, dalam artikel Sisa Plastik Bahan Tambah Konkrit, plastik HDPE digunakan sebagai agregat kasar dalam penghasilan konkrit. Bahan yang digunakan dalam kajian ini ialah simen, pasir, HDPE, agregat dan air.

Dalam kajian beliau, plastik HDPE dipotong untuk mendapatkan saiz yang kecil sebelum dicampurkan di dalam bancuhan konkrit. Dari segi jumlah pula, HDPE digantikan sebanyak 10 peratus, 20 peratus dan 30 peratus dalam agregat kasar. Walau bagaimanapun, jenis simen yang digunakan dalam kajian ini masih tetap sama, iaitu simen Portland.

Setelah itu, konkrit yang terhasil ini diuji ketahanannya. Antara ujian yang dilakukan termasuklah ujian keruntuhan, kekuatan mampatan dan penyerapan air. Dari segi tempoh masa ujian yang dipilih, ujian dilakukan pada tempoh tujuh, 14 dan 28 hari selepas proses pengawetan air. Hasilnya, konkrit yang dicampurkan dengan 10 peratus HDPE mencapai kekuatan konkrit yang ditetapkan, iaitu sebanyak 20 MPa.

Dalam konteks ini, syarikat pembinaan dapat bekerjasama dengan syarikat atau agensi yang bertanggungjawab dalam pengutipan sisa buangan, terutamanya sisa plastik bagi dijadikan bahan campuran di dalam konkrit. Dari segi ekonomi, syarikat pembinaan mendapat beberapa keuntungan. Dengan menggunakan sisa buangan, kos bahan mentah, iaitu simen terutamanya dapat dikurangkan. Hal ini dikatakan demikian kerana simen antara penyumbang kos terbesar dalam pembinaan bangunan.

Di samping itu, dengan penggunaan plastik buangan, syarikat pembinaan dapat memenuhi Piawaian Bangunan Hijau (GBI). Hal ini memungkinkan syarikat ini diiktiraf sebagai antara peneraju bangunan hijau. Oleh sebab itu, dengan pengiktirafan ini, banyak lagi syarikat pembinaan dapat melakukan perkara yang sama. Secara tidak langsung, sasaran sektor pembinaan dalam RMK11 dapat dipenuhi dalam tempoh yang lebih cepat daripada tempoh lima tahun yang disasarkan.

Penyelidikan keenam, iaitu untuk meningkatkan penggunaan bahan yang rintang api dalam bahan binaan bangunan bagi mencapai teras pertama, kedua, ketiga dan keempat PTIP. Hal ini penting kerana berdasarkan perangkaan tentang jumlah kebakaran bangunan yang dikeluarkan oleh Portal Rasmi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, sebanyak 5817 jumlah kes kebakaran dicatatkan pada tahun 2013. Daripada jumlah ini, rumah kediaman mencatatkan jumlah kebakaran tertinggi dengan 3235 kes kebakaran. Antara binaan lain yang mencatatkan kes kebakaran yang tinggi termasuklah kedai (742 kes), kilang (332 kes), stor (236 kes), pejabat (165 kes), dapur (153 kes) dan setinggan (106 kes).

Menurut Roshazita Che Amat, Pensyarah Pusat Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar, Universiti Malaysia Perlis dalam artikel Panel Pemisah Ruang Tahan Api, panel pemisah ruang biasanya digunakan dalam bangunan untuk menggantikan bata, logam, kaca dan dinding konkrit.

Pemisah ruang ialah dinding yang digunakan untuk mengasingkan bilik atau ruang dan bahagian dalam sebuah bangunan. Dalam kajian beliau, pemisah ruang yang mempunyai rintangan terhadap api yang tinggi dihasilkan menggunakan abu biojisim daripada tandan kelapa sawit kosong yang telah diproses.

Berdasarkan kajian, panel pemisah yang dihasilkan daripada abu biojisim ini retak dalam masa 20 minit setelah dibakar berbanding dengan panel komersial yang retak hanya dalam masa dua minit sebelum terbakar sepenuhnya. Hasil ini sungguh mengagumkan kerana ada perbezaan tempoh masa yang sangat berbeza antara bahan kajian dengan bahan konvensional. Oleh sebab itu, panel pemisah yang dibuat daripada abu biojisim yang dihasilkan daripada sisa tandan buah kelapa sawit terbukti tahan lebih lama dalam kebakaran.

Dapatan kajian ini menunjukkan syarikat pembinaan boleh mengimplementasikan teknologi ini dalam projek pembinaan mereka. Dengan statistik kebakaran yang cukup membimbangkan, diharap agar penggunaan teknologi panel pemisah ruang tahan api ini dapat mengurangkan statistik itu. Syarikat juga tidak perlu bimbang dari segi kos kerana bahan yang digunakan ialah sisa buangan kelapa sawit yang boleh dibeli pada harga murah. Malah, produk yang dihasilkan ini boleh dijual untuk pasaran eksport.

Penyelidikan ketujuh, iaitu menghasilkan konkrit tanpa simen bagi mencapai teras kedua, ketiga dan keempat PTIP. Hal ini seperti suatu perkara yang sangat mustahil. Namun begitu, seiring dengan pencapaian penyelidikan pada masa ini, hal ini dapat dijadikan kenyataan.

Menurut Muhd. Fadhil Nuruddin, Profesor Konkrit, Universiti Teknologi PETRONAS dan Naib Presiden Persatuan Geopolimer Malaysia (MyGeopolymer), dalam artikel Konkrit Tanpa Simen, bahan yang sekuat konkrit, tetapi tidak mengandungi simen  memang boleh dihasilkan. Bahan ini dikenali sebagai konkrit geopolimer.

Apabila teknologi konkrit tanpa simen ini berjaya, penggunaan konkrit geopolimer bagi menggantikan penggunaan konkrit simen Portland membantu pengurangan tapak karbon hingga 40 peratus pada tahun 2020. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap satu tan bagi penghasilan simen Portland mampu mengeluarkan hingga satu tan karbon dioksida ke atmosfera. Jumlah ini pastinya sangat membimbangkan dan mencemarkan alam dalam tempoh yang singkat.

Sebagai syarikat pembinaan yang prihatin terhadap isu alam sekitar, alternatif bagi simen sangat dinanti-nantikan. Oleh sebab itu, inilah masanya semua syarikat pembinaan untuk beralih kepada penggunaan teknologi konkrit tanpa simen bagi mengurangkan kos pembinaan yang pastinya dapat merendahkan harga rumah yang menjangkau antara setengah juta hingga sejuta ringgit pada masa ini. Di samping itu, syarikat pembinaan juga boleh menjadi pelopor bagi pembinaan bangunan tanpa simen. Hal ini membolehkan nilai syarikat ini di luar negara meningkat.

Penyelidikan kelapan, iaitu menggunakan tingkap pintar bagi setiap bangunan bagi mencapai teras pertama, kedua dan ketiga PTIP. Tingkap merupakan elemen asas yang perlu ada dalam bangunan. Tingkap berfungsi sebagai pengalir udara untuk ventilasi yang bersih dan selesa serta sebagai medium bagi kemasukan cahaya matahari. Selain itu, tingkap juga membolehkan penghuninya melihat pemandangan di luar bangunan yang didiami. Malah, jika berlaku kebakaran, tingkap juga sering digunakan sebagai tempat bagi mengalirkan asap dan mengeluarkan mangsa kebakaran.

Menurut Chew Ker Yin, dalam artikel Tingkap Pintar Menyamankan Rumah, tingkap pintar dapat meminimumkan keperluan penyaman udara, pemanasan dan pencahayaan buatan. Hal ini dikatakan demikian kerana suhu di dalam bangunan bergantung pada cahaya matahari yang memasuki tingkap. Oleh sebab itu, penggunaan tenaga elektrik dapat dikurangkan.

Dalam aplikasi tingkap pintar, kadar kemasukan cahaya dikawal oleh kesan elektrokromik. Kesan elektrokromik ialah kesan nanokristal yang berupaya menukarkan warna secara terbalik apabila voltan elektrik dikenakan. Dalam sistem ini, biasanya ion litium (sejenis ion yang mudah menghilangkan elektron) dimasukkan di dalam bahan bukan organik. Seterusnya, transformasi ketelusan lapisan elektrokromik dalam sistem elektrokromik dapat dilakukan.

Syarikat pembinaan perlu mengambil kesempatan terhadap teknologi ini kerana teknologi ini belum meluas penggunaannya. Dengan kata lain, teknologi ini antara yang terkini selain mengurangkan bahan pencemar yang dapat memasuki rumah. Setelah teknologi ini dikuasai, syarikat pembinaan boleh menjadi pengeksport terbesar bagi tingkap pintar.

Penyelidikan kesembilan, iaitu membina bangunan yang tahan gempa bagi mencapai teras pertama dan ketiga PTIP. Menurut Hady Efendy dalam artikel Bangunan Tahan Gempa, binaan yang simetri memiliki struktur yang lebih kuat untuk menahan gempa bumi. Selain itu, unsur struktur bangunan, seperti tiang rumah dan dinding perlu ringan. Hal ini tidak sukar kerana dinding dapat direka menjadi ringan kerana dinding berfungsi  sebagai penutup. Teknologi ini ditekankan kerana dinding yang berat mampu mencederakan penghuni rumah, jika gempa berlaku.

Secara konvensional, simen Portland memiliki isi padu yang besar. Hal ini menyebabkan struktur binaan menjadi lebih berat. Oleh hal yang demikian, polimer dicadangkan sebagai bahan alternatif dalam campuran konkrit. Dalam hal ini, konkrit polimer dihasilkan untuk meningkatkan ketahanannya terhadap bahan kimia tertentu.

Dari segi proses, penambahan polimer pada campuran konkrit dapat  dilakukan setelah konkrit kering, Hal bertujuan menutup liang dan retak kecil pada konkrit yang disebabkan oleh proses pengeringan. Setelah melalui proses ini, konkrit menjadi kedap air dan tahap pengawetannya meningkat.

Setelah kejadian gempa yang berlaku di Sabah, syarikat pembinaan perlu menggunakan teknologi ini dalam pembinaan bangunan. Hal ini penting bagi menghilangkan ketakutan pengguna, terutamanya di tempat yang berisiko mengalami gempa bumi.

Penyelidikan kesepuluh, iaitu menggunakan getah bagi mengurangkan impak gempa bumi bagi mencapai teras pertama, kedua dan ketiga PTIP. Dalam hal ini, pemencil sismik dan gegaran galas getah redaman tinggi (HDRB) dibangunkan untuk melindungi struktur binaan daripada kerosakan akibat gempa bumi. Menerusi inovasi ini, isi kandungan di dalam struktur turut dilindungi.

Oleh hal yang demikian, teknologi ini adalah sangat berguna untuk bangunan yang kritikal, seperti hospital, pusat kelengkapan ketenteraan dan pusat kecemasan yang perlu terus berfungsi selepas kejadian gempa bumi yang teruk berlaku.

Syarikat pembinaan boleh bekerjasama dengan Lembaga Getah Malaysia untuk menggunakan teknologi ini kerana teknologi ini telah pun digunakan secara meluas di negara maju dan digunakan dalam pembinaan jambatan kedua Pulau Pinang. Dalam jambatan kedua ini, sebanyak 2000 galas getah digunakan. Yang lebih menarik lagi, galas ini dihasilkan oleh rakyat tempatan.

Akhir sekali, model yang dapat dijadikan ikutan ialah masjid Cyberjaya. Masjid ini menggunakan sistem solar, sistem penuaian air hujan, sistem takungan air bawah tanah, sistem penyiraman tanaman menggunakan air lebihan wuduk, sistem lampu berasakan intensiti cahaya dan menggunakan bahan kitar semula.

Dengan huraian ini, inilah masanya untuk semua pihak bersatu padu dan menggembleng tenaga bagi menjayakan RMK11, terutamanya dalam sektor pembinaan. Inovasi dan penciptaan yang benar-benar hebat yang sebahagiannya telah pun ada diperlukan untuk menjayakannya. Penyelidik tidak perlu menanti syarikat atau pelabur yang berminat untuk melabur dalam penyelidikan ini kerana telah ada satu tanggungjawab yang lebih peting untuk menyumbang kepakaran yang dimiliki, iaitu kearifan tempatan. Mudah-mudahan kearifan tempatan ini menjadi pemangkin terhadap pembangunan sektor pembinaan negara.

Posted in: Fokus, Utama

Hantar Maklum Balas Anda