KITAR HAYAT PEMBANGUNAN PERISIAN

Banyak perisian aplikasi dibangunkan oleh setiap sektorkerajaan dan swasta untuk membantu memudahkan urusanharian. Antara contoh perisian aplikasi termasuklah perisianaplikasi pangkalan data, perisian utiliti, perisian aplikasi mobildan perisian tugas khas. Setiap perisian yang dibangunkanperlu melalui proses kitar hayat pembangunan perisian.
Kitar hayat pembangunan perisian ialah kitar yang digunakan oleh pembangun perisian untuk merancang pembangunan perisian. Setiap pembangunan perisian perlu mengikuti kitar hayat pembangunan perisian. Hal ini penting supaya proses pembangunan perisian dapat dilakukan secara sistematik, sekali gus mengurangkan kos pembangunan perisian.
Ada lima kitar hayat pembangunan perisian yang sering digunakan oleh pembangun perisian. Kitar ini ialah model air terjun, model pengulangan, model V, model agil dan model pembangunan aplikasi pantas (RAD).
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2016.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Sains Komputer

Hantar Maklum Balas Anda