PEWARNA MELUNTURKAN WARNA

Pencemaran didefinisikan sebagai percampuran antara bahan pencemar, seperti bahan kimia, yang menyebabkan kesan negatif kepada hidupan. Antaranya termasuklah membahayakan kesihatan manusia, memusnahkan tumbuhan dan mengancam ekosistem sekitar.

Sejak akhir-akhir ini, pencemaran alam sekitar menjadi kemelut yang tidak dapat dipisahkan yang mendepani arus pembangunan dan pemodenan. Hal ini diburukkan lagi dengan pembuangan sisa toksik dan pelbagai jenis pewarna oleh industri berat, kilang dan makmal ke dalam punca air, seperti sungai.

Tindakan rakus pihak yang hanya mementingkan keuntungan ini menyebabkan masalah yang lebih serius kepada alam sekitar dan meningkatkan tahap pencemaran, terutamanya pencemaran air. Pencemaran air berlaku apabila pihak industri tidak menyediakan sistem pelupusan yang terancang dan bersikap tidak bertanggungjawab.

___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Mei 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Hantar Maklum Balas Anda