Proses Turasan Air

Oleh RIDHWAN ADAM dan MOHAMAD NASIR MOHAMAD IBRAHIM

AIR menjadi medium utama aktiviti seharian manusia sama ada untuk aktiviti fizikal mahu pun spiritual. Selain memberikan pelbagai faedah dan kebaikan, air mampu menjadi penyebab pelbagai kemudaratan. Seiring dengan perkembangan dunia perindustrian, sumber semula jadi air semakin tercemar. Hal ini menimbulkan pelbagai masalah termasuklah jangkitan penyakit yang menular dan kekurangan sumber air bersih untuk kegunaan harian.

Pelbagai cara dan kaedah telah dilakukan untuk “membersihkan” air termasuklah kaedah turasan, didih, dan sulingan.

Turasan merupakan operasi fizikal atau mekanikal yang dilakukan untuk memisahkan pepejal daripada bendalir (cecair atau gas) dengan meletakkan satu medium yang hanya bendalir boleh melepasinya. Dalam proses turasan, pepejal yang memiliki saiz yang besar akan tersangkut atau tersekat pada penuras, manakala bendalir yang bersaiz lebih kecil akan dapat melepasi penuras dengan mudah.  Bahan yang terturas dikenali sebagai hasil turasan, manakala bahan yang tersekat pada penuras dikenali sebagai baki turasan.

__

Rencana ini dipetik daripada Dewan Kosmik Disember 2011

Posted in: Penyelidikan

Hantar Maklum Balas Anda