Pembebas Gas Toksik

Oleh ZARIF MOHAMED SOFIAN

PENGHASILAN pelbagai bentuk peralatan memasak khasnya periuk dan kuali yang tak melekat memudahkan urusan memasak. Penggunaan kuali tak melekat juga dapat menggalakkan penghasilan masakan yang rendah lemak apabila jumlah isi padu minyak masak yang diperlukan lebih sedikit berbanding dengan masakan yang dihasilkan di dalam periuk mahupun kuali yang melekat. Namun di sebalik manfaat penggunaan peralatan memasak tak melekat, saintis tampil dengan kebimbangan terhadap kesan bahan kimia yang dikenali sebagai asid perflorooktanoik (PFOA). PFOA salah satu bahan asas yang diperlukan dalam penghasilan peralatan memasak tak melekat.

PFOA yang dikenali sebagai C-8 merupakan bahan kimia yang berfungsi dalam menghasilkan ikatan antara salutan tak melekat dengan permukaan kuali. Menurut Agensi Pemuliharaan Alam Sekitar (EPA) yang berpusat di Amerika Syarikat, PFOA mempunyai potensi untuk disenaraikan sebagai salah satu b a h a n kimia yang bersifat karsinogenik, iaitu bahan kimia yang mampu menyebabkan kanser menjelang tahun 2015. Pada tahun 2006, EPA telah mengarahkan lapan syarikat pengeluar peralatan memasak tak melekat untuk menghapuskan penggunaan PFOA dalam penghasilan keluaran syarikat.

__

Rencana ini dipetik daripada Dewan Kosmik Disember 2011

Posted in: Penyelidikan

Hantar Maklum Balas Anda