ELEKTROPALATOGRAFI Bantu Kajian Fonetik

Oleh: Nur Fatehah Md. Shakur dan Fatanah Mohamad Suhaimi

Elektropalatografi (EPG) ialah teknik yang digunakan untuk memantau kadar sentuhan antara lidah dengan lelangit keras ketika bertutur. Alat EPG atau elektropalatograf diperkenalkan lebih daripada 100 tahun yang lalu. EPG ialah sistem berasaskan komputer yang mampu merakamkan sentuhan antara lidah dengan lelangit keras, dan menghasilkan paparan terus kepada pengguna secara visual.

Kini, EPG digunakan secara meluas bukan sahaja dalam pembelajaran bahasa asing dan pembetulan anggota artikulasi, tetapi juga kajian linguistik. Dengan memiliki ciri yang mudah dan selamat, EPG mampu membaiki kelemahan dalam proses penuturan dengan memantau dan merekodkan hubungan lingua palatal.

Pada peringkat awal, alat EPG diilhamkan dan dibangunkan sebagai alat penyelidikan untuk membaiki kaedah palatografi tradisional. Penyelidik bahasa dan tentera menggunakan alat ini untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang lidah dan sentuhan lelangit menerusi beberapa bahasa asing.

Rencana ini dipetik daripada Majalah Kosmik Mac 2018

Hantar Maklum Balas Anda