Geometri dalam Jadual Berkala

Oleh: Nurisya Mohd. Shah

Pengelasan unsur kimia dalam jadual berkala atau dalam Bahasa Inggerisnya periodic table mula diperkenalkan kepada murid tingkatan empat di peringkat sekolah menengah. Topik ini dibincangkan dibawah bab jirim dan bahan yang diajar sama ada dalam subjek fizik, kimia atau sains secara khususnya.

Susunan diatur sebegini supaya unsur kimia yang mematuhi beberapa sifat umum atau sifat fizik/kimia yang tertentu, berada pada kelompok atau kumpulan yang sama. Yang seterusnya, susunan ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi ahli sains di seluruh dunia. Sebagai contohnya, unsur kimia diatur berdasarkan sifat nombor atom, konfigurasi elektron, jejari atom, tenaga pengionan, keelektronegatifan, keafinan elektron (afiniti) dan sifat unsur kimia (logam).

Sebagaimana jadual itu dibentuk, setiap blok (ruang) baris dan blok lajur (menegak) mempunyai definisi yang tertentu di dalam jadual berkala. Blok baris dikenali sebagai kala, manakala blok lajur pula dikenali sebagai kumpulan. Unsur yang mempunyai perilaku yang sama berkongsi blok lajur yang sama.

Rencana ini dipetik daripada Majalah Kosmik April 2018

Posted in: Fizik

Hantar Maklum Balas Anda