LIMA FASA KEHILANGAN

Oleh: Wan Nur Amirah Wan Mothar

Kematian bukan suatu yang asing dalam kehidupan manusia.Semua hidupan pasti mati. Namun begitu, manusia hampirtidak diajar tentang pengurusan berita kematian, seperticara untuk menghadapinya. Pada tahun 1969, doktor psikiatri dariSweden, Elisabeth Kubler-Ross, mengetengahkan isu ini kepadadunia menerusi Model Kubler-Ross.

Lima fasa kehilangan atau dikenali sebagai Model Kubler-Ross ini terdiri daripada penafian, kemarahan, perundingan, kemurungan dan penerimaan. Elisabeth diinspirasikan oleh pesakitnya yang rata-ratanya tenat dan mencatatkan lima fasa ini dalam bukunya, On Death and Dying.

Lima fasa ini bukan langkah atau kaedah untuk mengatasi kehilangan orang yang tersayang, tetapi aturan reaksi normal yang dapat dilihat apabila seseorang itu bakal atau telah kehilangan orang yang disayanginya. Menerusi Model Kubler-Ross ini, seseorang itu dapat membantu mengurangkan dan memahami sahabat yang mengalami fasa kehilangan

Rencana ini dipetik daripada Majalah Kosmik Jun 2018.

Hantar Maklum Balas Anda