PENGURUSAN SISA MAKANAN

Oleh: Halim Razali

Pengurusan sisa makanan di Malaysia menjadi masalah utama bagi pihak kerajaan, terutamanya dari aspek ekonomi dan penjagaan alam sekitar. Di Malaysia, lebih kurang 5.5 juta tan sisa makanan dihasilkan pada setiap tahun.

Kos pengurusan sisa makanan dari kawasan perumahan, hotel dan premis perniagaan berasaskan makanan dianggarkan berjuta-juta ringgit. Di samping itu, pemprosesan yang tidak terkawal menyebabkan pelepasan gas rumah hijau dan kewujudan aliran air bawah tanah yang bertoksik daripada sisa makanan. Fenomena ini ialah kesan daripada pusat pelupusan secara berpusat.

Sisa makanan di tapak pelupusan berpusat mewujudkan risiko yang memudaratkan kesihatan awam dan alam sekitar. Kesan kemudaratan yang berpanjangan daripada masalah ini memerlukan keprihatinan daripada semua pihak. Penyelidikan yang dilakukan pula perlu memberikan tumpuan terhadap teknologi baharu yang berasaskan pembangunan mikrob yang mampu menguraikan sisa makanan secara cekap. Hal ini terutamanya bagi sisa makanan yang wujud daripada kepelbagaian jenis makanan yang mewakili pelbagai bangsa dan kaum, ditambah dengan keadaan cuaca terkini.

Rencana ini dipetik daripada Majalah Kosmik Ogos 2018.

Posted in: Alam Sekitar

Hantar Maklum Balas Anda