SISA DAPUR KITAR SEMULA

Oleh: Zarina Zakaria dan Mohd. Azlan Mohd. Ishak

Pada setiap hari, manusia menghasilkan sejumlah besar sisa dapur dan sisa makanan. Berdasarkan statistik suku pertama tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, dilaporkan bahawa rakyat Malaysia menghasilkan sebanyak 17 800 tan metrik sisa dapur dan sisa makanan pada setiap hari. Daripada jumlah ini, sekurang-kurangnya 5000 tan metrik ialah makanan yang masih tidak terusik.

Secara puratanya, setiap isi rumah menghasilkan lebih kurang 1.1 kg sisa dapur dan sisa makanan pada setiap hari. Longgokan sisa dapur dan sisa makanan ini makin bertambah pada setiap tahun seiring dengan pertambahan penduduk. Sumber sisa dapur dan sisa makanan yang tertinggi ialah pembuangan domestik, diikuti oleh premis makanan. Pembuangan sisa dapur dan sisa makanan ini menghasilkan sekitaran yang busuk, tercemar dan sesuai bagi penularan penyakit. Hal ini seterusnya mewujudkan kehidupan yang tidak sihat.

Kerajaan Malaysia, menerusi Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SW Corp) memperkenalkan beberapa polisi untuk mengawal keadaan ini. Antaranya termasuklah penyisihan sampah berdasarkan kategori secara mandatori berkuat kuasa pada 1 September 2015.

Jadual 1 Kumpulan makanan dan contoh sisa makanan.

Rencana ini dipetik daripada Majalah Dewan Kosmik September 2018.

Posted in: Bioteknologi

Hantar Maklum Balas Anda