BUNYI DAPAT DILIHAT?

Oleh: Salina Abdul Samad

Manusia mengesan bunyi dengan menggunakan deria pendengaran. Manusia dapat memahami maksud bunyi yang didengar, sama ada dalam konteks isyarat pertuturan atau bunyi umum, membuat perbandingan antara bunyi, serta menikmati dan menghayati bunyi dalam konteks muzik, nyanyian dan alam semula jadi. Yang menariknya, manusia juga dapat melihat bunyi. Hal ini menyebabkan manusia memahami maksud bunyi, membuat perbandingan antaranya dan menghayatinya.

Bunyi ialah gelombang dan getaran yang bergerak melalui udara. Bunyi didengar apabila getaran tiba di telinga manusia. Sebagai gelombang, bunyi mempunyai amplitud yang berubah-ubah seiring dengan masa. Sebagai gelombang juga, bunyi dicirikan berdasarkan parameter frekuensi, iaitu suatu segmen bunyi yang dapat merangkumi pelbagai frekuensi.

Manusia dapat mendengar gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 Hz hingga 20 kHz. Julat ini dikenali sebagai julat pendengaran auditori manusia. Haiwan dapat mendengar pada julat yang berbeza-beza. Sebagai contohnya, kucing dapat mendengar bunyi bukan sahaja dalam julat pendengaran auditori manusia, tetapi juga sehingga frekuensi yang lebih tinggi, iaitu lebih kurang 65 kHz.

Rencana ini dipetik daripada Majalah Dewan Kosmik Oktober 2018.

Posted in: Fizik

Hantar Maklum Balas Anda