FORUM LAUTAN DAN PERUBAHAN IKLIM

Oleh: Husna Nadiah Hussin

SEREMBAN, 25 JULAI 2018 – Forum Lautan dan Perubahan Iklim: Selamatkan Bumi Kita berjaya diadakan di SMK Tunku Ampuan Durah, Seremban. Forum ini dianjurkan oleh SMK Tunku Ampuan Durah (SMKTAD) dengan kerjasama Kementerian Tenaga, Teknologi, Sains, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC), Institut Sains Samudera dan Bumi (IOES), Persatuan Sains Lautan Malaysia (MSMS) dan SM Sains Rembau (SEMESRA).

Forum ini melibatkan 500 orang pelajar sekolah menengah. Antaranya termasuklah daripada SMK Dato’ Haji Mohd Redza, SMK Warisan Puteri, SMS Tuanku Munawir (SASER), SMKA Sheikh Haji Mohd Said (SHAMS), SMK Dato’ Sheikh Ahmad, SMK Seri Ampangan dan SMK King George V.

Ketua Panitia Sains SM Sains Rembau, Dr. Rahayu Johari menjadi moderator dalam forum ini. Ada tiga orang ahli panel dalam forum ini. Yang pertamanya, Profesor Madya Dr. Siti Aisyah Haji Alias, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Kebangsaan Antartika, Institut Sains Samudera dan Bumi (IOES), Universiti Malaya. Yang keduanya, Kapten Zaharuddin Mohd. Maideen, Timbalan Setiausaha Bahagian Teknologi Strategik dan Aplikasi Sains dan Teknologi, Kementerian Tenaga, Teknologi, Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar (MESTECC). Yang ketiganya, Profesor Dr. Lim Phaik Eem, Ketua Bioteknologi Marin Institut Sains Samudera dan Bumi (IOES), Universiti Malaya.

Rencana ini dipetik daripada Majalah Dewan Kosmik Oktober 2018.

Posted in: AKTIVITI

Hantar Maklum Balas Anda