SARAP HUTAN PENTING

Oleh: Mohd Afzanizam Muda

Ekosistem hutan hujan tropika ialah sistem ekologi yang kompleks yang saling berhubung kait untuk memastikan interaksi dan kemandirian sesuatu komuniti (hidup dan bukan hidup), terus wujud. Produktiviti dalam ekosistem daratan berhubung kait secara langsung dengan kitar nutrien yang menghubungkan tumbuhan dengan tanah.

Dalam ekosistem hutan, secara umumnya, produktiviti primer dinilai berdasarkan penghasilan sarap hutan. Hal ini dikatakan demikian kerana daun kering ialah sumber utama karbon organik tanah dan kitar nutrien tumbuhan. Ahli ekologi mentakrifkan kitar nutrien sebagai penggunaan, perubahan, gerakan dan guna semula nutrien di dalam tanah. Nutrien pula merujuk elemen yang diperlukan oleh tanah dalam proses biologi organisma. Secara lazimnya, ada tiga kitar nutrien utama, iaitu kitar nitrogen, kitar karbon dan kitar fosforus. Nutrien ini memasuki ekosistem daratan menerusi proses geologi, hidrologi dan biologi. Rencana ini dipetik daripada Majalah Dewan Kosmik Oktober 2018.

Posted in: DARIPADA FRIM

Hantar Maklum Balas Anda