TEKNOLOGI GEOSPATIAL URUS HUTAN TADAHAN AIR

Oleh: Mohd. Azahari Faidi dan Siti Aisah Shamsuddin

Air ialah keperluan utama hidupan di muka bumi. Air perlu dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya agar selamat diminum dan digunakan dalam aktiviti harian. Kawasan hutan tadahan air (HTA) ialah kawasan hutan yang menampung air secara semula jadi menerusi landskap sekitaran dalam suatu sempadan lembangan.

Input utama bagi kawasan tadahan air ialah air hujan. Air ini seterusnya mengalir keluar ke dalam sistem saliran, sungai, tasik dan laut sebagai keluaran. Secara tidak langsung, HTA berperanan sebagai sumber bekalan air mentah dan bertindak sebagai kawasan konservasi bagi kepelbagaian biologi.

Hutan ini juga dapat dijadikansebagai kawasan penyelidikan dalampembelajaran dari aspek pemeliharaan dan perlindungan kawasan hutan bagi tadahan air. Perubahan kualiti sumber air mentah dari kawasan HTA dipengaruhi oleh aktiviti manusia yang dilakukan secara tidak terkawal.

Rencana ini dipetik daripada Majalah Dewan Kosmik November 2018.

Posted in: DARIPADA FRIM

Hantar Maklum Balas Anda