Pembalakan Impak Rendah

Oleh: Mohd. Izwan Ramlan dan Azharizan Mohd. Norizan

Pembalakan impak rendah (RIL) ialah konsep pelaksanaan kaedah pengusahasilan hutan untuk mengurangkan impak hingga 20 peratus daripada kerosakan baki stok pokok, tanah dan kualiti air. Kaedah ini dilakukan untuk mengekalkan kapasiti produktif dan fungsi hutan yang berada di kelilingnya.

Kaedah RIL terbukti dapat mengurangkan kerosakan dirian tinggal sebanyak 50 peratus berbanding dengan pembalakan konvensional. Beberapa faktor, seperti ekonomi dan penggunaan traktor secara meluas, menyumbang pelaksanaan RIL berbanding dengan sistem penuaian yang lain.

Teknik dan garis panduan pembalakan secara RIL bukanlah preskripsi yang tetap atau jumud, tetapi penyesuaian teknik pembalakan yang terbaik terhadap keadaan fizikal-hayat dan keadaan ekonomi sedia ada. Kebaikan pembalakan secara RIL bergantung pada banyak perkara, terutamanya perancangan yang baik, jentera pembalakan yang sesuai, pekerja yang terlatih, pengawalan dan pemantauan yang kemas dan rapi.

Rencana ini dipetik daripada Majalah Dewan Kosmik Januari 2019.

Posted in: DARIPADA FRIM

Hantar Maklum Balas Anda