Transformasi TMK

Oleh NURFADHLINA MOHD SHAREF

GLOBALISASI, liberalisasi, dan pendigitalan merupakan tiga faktor utama yang merevolusikan perkembangan landskap sosioekonomi dunia dan memberikan impak sosial kepada komuniti di seluruh dunia. Era baru pendigitalan merubah banyak negara untuk mengamalkan ekonomi  pengetahuan (k-ekonomi) secara intensif. Senario yang sama dialami Malaysia, daripada ekonomi berasaskan pertanian dan perlombongan kepada pembuatan dan kini menuju era k-ekonomi.

Hal ini dapat dicapai dengan sokongan dasar kerajaan, asas ekonomi yang kukuh dan kedudukan yang strategik. Kerajaan Malaysia sentiasa proaktif memajukan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam bidang strategi utama, program dan pelan negara.

TMK menjadi mangkin kemajuan ekonomi negara dan diaplikasikan dalam bentuk pengautomasian kerja secara berkomputer dalam pelbagai sektor industri. Menyedari potensi TMK sebagai penyumbang transformasi ekonomi Malaysia, Majlis Teknologi Maklumat Kebangsaan (NITC)  membentuk pelan tindakan strategik nasional bagi TMK1. Menerusi pelan ini, tiga bidang fokus teknologi dikenal pasti sebagai teknologi utama yang menjadi mangkin perkembangan Malaysia dan kemajuan teknologi selaras dengan Wawasan 2020, iaitu rangkaian pengesan tanpa wayar, ramalan analitis dan internet 3-Dimensi. Lima bidang yang berimpak tinggi juga dikenal pasti, iaitu pertanian pintar, sistem logistik, perkhidmatan kewangan, halal dan sektor pembuatan.

____

Rencana ini dipetik daripada Dewan Kosmik Mei 2012.

Posted in: Sains Komputer

Hantar Maklum Balas Anda