Serangan Padi Angin

Oleh MOHD. SHAHRIL FIRDAUS AB. RAZAK

SEJAK dahulu, dua kaedah penanaman padi dilaksanakan di Malaysia. Kaedah pertama dikenali sebagai kaedah pemindahan. Kaedah tradisional ini amat popular pada awal tahun 1970-an. Kaedah ini memerlukan biji benih disemai terlebih dahulu sebelum ditanam ke petak sawah dan  mampu mengawal pertumbuhan rumpai di petak sawah.
Namun begitu, keperluan tenaga buruh petani yang banyak, di samping kos penyelenggaraan yang tinggi membawa transformasi baharu terhadap kaedah penanaman padi.
Rentetan itu, kaedah tabur terus mula dijalankan. Walaupun kaedah ini memudahkan kerja harian petani, pertumbuhan rumpai tanpa kawalan menjadi masalah utama. Hal ini demikian kerana penanaman padi secara tabur terus menyediakan keadaan aerob pada rumpai semasa peringkat permulaan pertumbuhan tanaman padi.
Pada peringkat tersebut, sawah tidak dibanjiri air dan menggalakkan pertumbuhan rumpai. Pertumbuhan rumpai yang semakin meningkat menyebabkan kualiti dan kuantiti hasil penanaman padi terjejas. Antara rumpai yang menyerang tanaman padi ialah padi angin.

____

Rencana ini dipetik daripada Dewan Kosmik Jun 2012.

Posted in: Sains Pertanian

Hantar Maklum Balas Anda