TERDESAK UNTUK LANGSING

Lemak ialah suatu keperluan, tetapi pada kadaryang sepatutnya. Keperluan ini berbeza-beza dan bergantungpada faktor tertentu. Bagi orang yang hidup di tempat yang iklimnyarendah, lemak diperlukan sebagai penebat. Penebat ini menghalangpembebasan haba dan melindungi badan daripada kesejukan.Secara umumnya, kanak-kanak perempuan mempunyaikandungan lemak yang sama dengan kanak-kanak lelaki. Hal iniberlarutan sehingga kanak-kanak itu berusia enam tahun. Setelahberumur lapan tahun, sel lemak yang dimiliki oleh kanak-kanakperempuan berkembang dan membesar. Jumlah sel lemak pulamasih kekal sama.Setelah baligh, kadar lemak wanita meningkat dua kali kadarlemak lelaki. Lemak yang makin bertambah ini tertumpu pada bawahbadan, paha, pinggul dan punggung. Peningkatan kadar lemak inibukan berlaku tanpa tujuan, sebaliknya dijadikan sebagai simpanansebelum digunakan oleh wanita apabila menyusukan anak.Cantik dan langsing pula ialah keinginan bagi setiap wanita.Hal ini dikatakan demikian kerana dua perkara ini asas utama yangdapat meningkatkan daya tarikan wanita. Hal ini bermula daripadakanak-kanak, remaja, sehingga dewasa. Malah, apabila bergelarwarga emas, masih ada wanita yang mahu kekal kelihatan cantik danlangsing sehingga akhir hayatnya.Apabila kaedah diet cacing pita diperkenalkan, terbukti bahawabentuk badan yang langsing tetap dijadikan sebagai indeks prestasiutama yang perlu dicapai. Dalam hal ini, kebijaksanaan manusiauntuk memanfaatkan hubungan antara perumah dengan parasitsebagai kaedah diet, sangat terserlah.Secara teorinya, kaedah ini sangat berkesan. Namun begitu,kesan negatif pengambilan cacing pita juga sangat berkesan, iaitusangat memudaratkan. Cacing pita yang hidup di dalam usussentiasa berkembang biak. Pertambahan populasi cacing pitamemerlukan pertambahan bekalan makanan untuknya. Padatahap tertentu, apabila manusia tidak mampu lagi makan denganbanyaknya, cacing pita ini mengganggu tubuh manusia.Oleh sebab itu, yang penting ialah tahap kesihatan yang baik,bukannya kelangsingan badan. Ada banyak orang yang langsing,tetapi tidak sihat. Begitu juga, ada orang yang tidak langsing, tetapisihat. Dengan tahap kesihatan yang baik, segala aktiviti dapatdilakukan dengan sempurnanya.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Oktober 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Daripada Editor

PENERBITAN BERCETAK KEKAL RELEVAN

Teknologi ialah kaedah yang dapat membantu atau memudahkansesuatu perkara. Dalam dunia pembacaan, teknologi diperlukanuntuk membantu memudahkan pembacaan, bukan sebaliknya. Jikateknologi yang ada menyebabkan ketidakselesaan dan kemudaratan,apatah lagi kerosakan organ tertentu, seperti mata, teknologi inibukanlah suatu yang baik.
Secara hakikatnya, tiada teknologi yang benar-benar sempurna.Semua teknologi perlu terus berevolusi berdasarkan keperluanmanusia sehinggalah teknologi yang lebih baik dan hampir sempurnadiperoleh. Walau bagaimanapun, apabila keperluan manusia turutberubah seiring dengan masa, teknologi yang pernah mencapai tahaphampir sempurna ini menjadi tidak relevan dan perlu berevolusi sekalilagi.
Ketika membaca, asas yang paling penting ialah alatnya, iaitumata. Dengan alat ini pula, tujuan pembacaan, sama ada untukmengetahui, memahami, menganalisis dan menghafal maklumat,perlu dicapai. Asas bagi penciptaan teknologi pembacaan yangbaik ialah sesuatu yang memudahkan alat (mata) untuk mencapaitujuan pembacaan. Jika satu dari aspek ini gagal dipenuhi, gagallahteknologi itu.
Dalam hal ini, banyak penyelidik daripada pelbagai bidang, sepertipsikologi, sains optikal, pendidikan, pengajian media dan kejuruteraankomputer mengkaji aktiviti pembacaan yang menggunakan paparandigital dan kertas bercetak. Antara aspek yang dikaji termasuklahkeselesaan optikal, keperluan kognitif dan tabiat metakognitif.
Berdasarkan kajian ini, didapati bahawa kadar ketahananpembacaan sangat menurun bagi bahan bacaan digital berbandingdengan bahan bacaan bercetak. Malah, tiada jaminan yang benarbenarpasti tentang perkara ini walaupun medium pembacaan digitalditambah baik. Hal ini dikaitkan dengan fenomena kekeringan matayang berlaku disebabkan oleh pembacaan secara digital denganmenggunakan komputer.
Menerusi kajian ini lagi, didapati bahawa pembacaan digitallebih memfokuskan proses mengingati tanpa memahami, iaitu untuksimpanan memori jangka pendek. Pembacaan digital juga kurangmembantu penyimpanan maklumat untuk jangka panjang. Hal inimenyebabkan proses untuk memahami sesuatu perkara denganmenggunakan maklumat yang dibaca pada masa ini menjadi sukarpada masa hadapan. Oleh sebab itu, jelaslah bahawa penerbitanbercetak masih diperlukan walaupun penerbitan digital mencapai suatu tahap yang tinggi dari segi teknologi.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Daripada Editor

MARIKH: DESTINASI BERIKUTNYA?

Berdasarkan satu anggaran konservatif, ekspedisi
manusia pertama ke Marikh dijangka berlaku menjelang
pertengahan era 2030-an. Berdasarkan teknologi terkini, perjalanan
ke planet Marikh memerlukan tempoh antara lima bulan hingga enam
bulan. Berdasarkan anggaran NASA pula, misi pergi-balik ke Marikh
memerlukan tempoh, 30 bulan.
Jika andaian ini benar-benar berlaku, dalam tempoh 13 tahun lagi,
manusia berjaya menjejakkan kaki di Marikh. Dalam hal ini, apabila
kehidupan manusia di Marikh stabil dan dibuktikan sebagai suatu
yang menyelesakan, manusia boleh meninggalkan Bumi beramairamai
untuk berhijrah ke planet yang berjiran dengan Bumi ini.
Dengan beberapa isu yang makin serius, seperti bekalan air
mentah yang kian berkurang, sumber tenaga yang hampir habis dan
pencemaran yang makin meruncing, ekspedisi ke Marikh ini seolaholah
perlu direalisasikan. Manusia juga ditakutkan dengan pelbagai
isu supaya berpindah ke planet ini.
Marikh dipilih oleh pihak tertentu sebagai destinasi yang
berikutnya selepas Bulan kerana dikatakan mempunyai jumlah
simpanan air yang tinggi. Air ialah kunci bagi kelangsungan setiap
hidupan kerana hampir semua hidupan memerlukan air untuk hidup.
Sesungguhnya, berpindah ke tempat yang ada air lebih mudah
berbanding dengan berpindah ke tempat yang airnya perlu dihasilkan
sendiri oleh kelengkapan moden. Dari satu aspek yang lain, jika
manusia mampu menjana air, penghijrahan manusia tidak sepatutnya
berlaku.
Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di Bumi,
bukannya planet lain. Sebagai persediaan untuk manusia menjadi
khalifah, Bumi dan segala isi Bumi dicipta untuk memenuhi keperluan
manusia. Dengan sifat Maha Adil Tuhan, keperluan manusia
di Bumi, sangat cukup. Isu atau masalah yang menyebabkan
manusia dikatakan perlu berhijrah ke planet lain hanyalah suatu
kesilapan dalam pengurusan Bumi. Oleh sebab itu, manusia perlu
memfokuskan untuk membetulkan kesilapan ini dengan kembali
kepada panduan yang diberikan oleh Tuhan.
Walau bagaimanapun, ekspedisi ke Marikh bukanlah suatu
yang sia-sia. Ekspedisi ini masih boleh diteruskan. Hal ini dikatakan
demikian kerana menerusi ekspedisi ini, manusia mampu
mendekatkan diri kepada Penciptanya. Dalam tempoh perjalanan
ke Marikh, pasti ada banyak bukti atau tanda kebesaran Tuhan
yang dapat dilihat. Bukti dan tanda ini, apabila difikirkan, terserlahlah
kelemahan manusia, seterusnya menyebabkan manusia makin patuh
dan tunduk kepada segala suruhan dan larangan Tuhan.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Ogos 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Daripada Editor

LUBANG CACING PINTU ANGKASA MASA HADAPAN

Dalam cerita Doraemon, watak Doraemon ialah robot masa hadapan yang mempunyai pelbagai alat berteknologi tinggi dalam saku empat dimensinya. Semua alat dalam saku ini tidak pernah ditemukan pada zaman ini, apatah lagi pada zaman cerita ini dihasilkan. Berdasarkan imaginasi penulis cerita Doraemon, alat ini hanya wujud pada zaman akan datang, iaitu ketika Doraemon dihasilkan pada 3 September 2112.
Antara alat yang biasa digunakan dalam setiap cerita Doraemon termasuklah buluh terbang, pintu suka hati, mesin cahaya masa dan lampu pengecil. Bagi pintu suka hati, sesiapa sahaja dapat melalui pintu ini untuk pergi ke mana-mana tempat yang diingininya. Pintu ini menjadi laluan singkat yang menghubungkan antara dua lokasi.
Yang sebenarnya, ada teori yang lebih hebat tentang perhubungan antara dua lokasi. Teori yang diterbitkan dalam makalah pada tahun 1935 oleh Einstein-Rosen menerangkan tentang lubang cacing yang dapat menghubungkan dua kawasan yang dipisahkan oleh ruang dan waktu.
Menerusi lubang cacing, manusia bukan sahaja dikatakan dapat menghantar pesanan dengan menggunakan denyut cahaya ke lokasi yang jauh di alam semesta, tetapi juga memungkinkan manusia tiba di destinasi ini. Antara lokasi yang mungkin dapat ditujui oleh manusia termasuklah bulan, bintang, planet, galaksi dan sistem lain.
Dalam penulisan cerita Doraemon, penulisnya membayangkan bahawa hanya selepas 142 tahun, iaitu dari tahun 1970, barulah pintu suka hati berjaya dicipta. Bagi pintu lubang cacing, mungkin tempoh penciptaannya lebih lama. Namun begitu, apabila ada filem, seperti Interstellar, yang mengetengahkan konsep lubang cacing dalam ceritanya, pasti ada titik penamat bagi penciptaan pintu angkasa ini.
Walau bagaimanapun, setelah konsep lubang cacing ini berjaya dibuktikan dan dijadikan sebagai pintu angkasa, ada isu keselamatan dan pencerobohan yang perlu difikirkan. Jika tempat yang sangat jauh dapat ditujui dengan mudahnya, apatah lagi tempat yang berada di planet yang sama, iaitu Bumi. Oleh sebab itu, negara tertentu, terutamanya yang mengamalkan dasar tertutup, pasti tidak menyukai pintu angkasa ini.
Posted in: Daripada Editor

HANTU JANGAN DICARI

Hantu ialah makhluk yang sering dikaitkan dengan masyarakat Melayu. Pelbagai nama yang merujuk hantu diberikan oleh orang dahulu untuk menggambarkan sifat, rupa dan peranan hantu. Jika rupanya cantik, hantu ini dikenali sebagai langsuir. Jika saiznya kecil, hantu ini dikenali sebagai toyol. Jika badannya berbungkus, hantu ini dikenali sebagai pocong. Kadangkala, hantu juga dirujuk sebagai mambang atau jembalang.
Walau apa-apapun nama yang diberikan, setiap hantu ini mempunyai sifat yang sama, iaitu tidak dapat dilihat oleh manusia. Namun begitu, ada sesetengah orang yang dikatakan mampu melihat hantu ini. Antaranya termasuklah bayi atau kanak-kanak. Bagi orang dewasa yang mahu melihat hantu, sama ada disebabkan oleh ketaasubannya terhadap cerita hantu atau ingin membenarkan kewujudan hantu dengan menggunakan mata sendiri, pelbagai alat mencari hantu direka dan dihasilkan.
Seiring dengan kemajuan teknologi dari segi penghasilan alat dan kemajuan dalam ilmu fizik, iaitu pentafsiran gelombang, pencarian hantu ini seolah-olah berjaya. Menerusi perkembangan dalam bidang fizik, dapat diketahui bahawa setiap hidupan mempunyai frekuensi yang tersendiri, begitu juga hantu. Oleh sebab frekuensinya yang berbeza daripada manusia, hantu tidak dapat dilihat.
Apabila frekuensi berubah melampaui julat yang dapat dikesan oleh pengesan frekuensi, frekuensi ini tidak dapat dikesan. Sebagai contohnya, radio mampu mengesan frekuensi siaran radio, tetapi tidak mampu mengesan frekuensi yang berada di luar julat frekuensi yang ditetapkan oleh pembuat radio. Oleh sebab itu, jika frekuensi hantu diketahui, alat pengesan frekuensi hantu ini dapat dicipta.
Dalam industri perfileman, hal ini pastinya suatu berita baik. Penemuan hantu membantu penulis skrip untuk menulis skrip yang lebih realistik. Bagi pengarah filem, gambaran cerita hantu yang lebih menyeramkan dapat ditonjolkan. Bagi penonton pula, filem yang benar-benar menyamai fakta tentang hantu dapat dinikmati. Malah, pada suatu hari nanti, filem hantu, seperti Pontianak Harum Sundal Malam, Khurafat, Munafik dan Pontianak mungkin akan tinggal sejarah sebagai filem hantu klasik.
Secara hakikatnya, betapa hebat pun keupayaan manusia dalam penerokaan ilmu fizik yang dapat membantu manusia untuk melihat hantu, makhluk ini sengaja dicipta supaya tidak dapat dilihat. Frekuensinya yang berbeza, mungkin sekadar alasan yang menyebabkannya tidak dapat dilihat. Oleh sebab itu, tidak usahlah terlalu bersungguh-sungguh untuk mencari hantu sehinggakan perkara yang lebih utama dalam kehidupan ini diabaikan.

___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Jun 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Daripada Editor

KEUNIKAN NOMBOR FIBONACCI

Matematik ialah satu daripada mata pelajaran yang dianggap sebagai sukar dipelajari dan dikuasai. Kebanyakan pelajar pula cenderung untuk mengalami kebosanan apabila guru mengajar mata pelajaran ini. Hanya sebahagian kecil daripada pelajar yang sangat menyukai matematik dan menganggapnya sebagai suatu subjek yang menyeronokkan dan mencabar keupayaan diri. Yang selebihnya pula tidak menyukainya dan menganggapnya sebagai subjek yang menyusahkan hidup pelajar.
Secara biasanya, seseorang itu dikatakan pintar apabila berupaya menguasai matematik berbanding dengan mata pelajaran lain. Malah, jika matematik dikuasai seawal usia kanak-kanak, orang itu dikatakan genius dan mempunyai masa hadapan yang cerah dalam pendidikan. Antara contoh pelajar yang dikatakan genius ini termasuklah Adi Putra. Dia mampu menyelesaikan pelbagai masalah matematik secara pantas. Malah, dia mampu mewujudkan kaedah penyelesaian yang cepat dan tepat.
Dalam berpuluh-puluh cabang matematik, algoritma adalah antara operasi yang memeningkan kepala. Algoritma ialah operasi yang mempunyai beberapa aturan lengkap yang perlu dituruti ketika pelaksanaan operasi matematik. Antara contoh algoritma pula termasuklah operasi pengiraan, pemprosesan data dan sistem penaakulan secara automatik yang sangat penting dalam bidang sains, khususnya bidang pengkomputeran.
Apabila ahli matematik mengkaji algoritma, ditemukan pula algoritma yang dapat dikaitkan dengan unsur alam. Algoritma ini dikenali sebagai algoritma Fibonacci. Algoritma Fibonacci ini mendapat liputan yang meluas, terutamanya dalam kalangan ahli matematik, artis, pereka dan ahli sains. Hal ini dikatakan demikian kerana peranan yang dimainkannya untuk membantu menerangkan ciri asas bagi alam semula jadi.
Daripada jujukan Fibonacci, terhasillah nombor Fibonacci dan sistem penomboran yang unik. Menerusi sistem nombor ini pula, alam semesta ini dapat diperihalkan. Oleh sebab itu, kehebatan pencipta alam ini dapat lebih dirasai. Hal ini dikatakan demikian kerana kehebatannya mengatur dan mencipta sesuatu dengan menggunakan sistem yang unik yang dikenali sebagai nombor Fibonacci.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Mei 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Daripada Editor

DRON PENJEJAK DI UDARA

Manusia berlumba-lumba untuk menguasai ruang angkasa kerana ingin menunjukkan kelebihan keupayaan penguasaan masing-masing. Ruang udara dianggap sebagai kawasan yang menjadi penentu kekuatan dan kehebatan. Pihak yang menguasai ruang ini dianggap raja dan akan sentiasa berada di hadapan dalam pelbagai aspek. Oleh sebab itu, pelbagai teknologi angkasa yang meliputi satelit menjadi keutamaan negara maju.
Menerusi satelit, manusia dapat memantau keadaan rupa bumi dan aktiviti yang dilakukan di kawasan tertentu. Aktiviti ini meliputi perubahan guna tanah, seperti pembinaan dan peruntuhan bangunan, penebangan hutan dan pembukaan ladang, penambakan laut dan tasik, pengubahan aliran sungai dan pembinaan infrastruktur.
Pada masa ini, kecanggihan satelit ada hadnya. Hal ini dikatakan demikian kerana pada skala mikro atau di sesetengah kawasan, satelit tidak mampu mengimbas keadaan rupa bumi, apatah lagi aktiviti yang berlaku di tempat itu. Antara kawasan yang gagal diimbas ini termasuklah bawah tanah, terowong, dasar laut dan lantai hutan. Tidak terkecuali, masalah pemantauan masa sebenar yang masih belum dapat dikuasai secara sepenuhnya oleh satelit menjadi penghalang bagi urusan yang perlu dilakukan secara serta-merta.
Bagi mengatasi hal ini, teknologi dron diperkenalkan. Dron atau pesawat tanpa pemandu ialah pesawat tanpa juruterbang yang dikendalikan dari tempat yang lain. Yang sebenarnya, teknologi pesawat tanpa pemandu bukan perkara baharu dalam dunia teknologi. Pesawat ini digunakan untuk melakukan risikan ke tempat tertentu, terutamanya tempat yang sulit dan mempunyai sekatan dari aspek keselamatan. Hal ini disebabkan oleh risiko yang ingin dielakkan, jika pemandu turut serta dalam misi ini.

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Mac 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Daripada Editor

BERKETURUNAN MANUSIA BUKAN HAIWAN

Pada zaman yang canggih dan moden ini, masih ada manusia yang keliru tentang asal usul keturunannya. Dengan sumber rujukan yang banyak dan kajian sains terkini, mustahil apabila teori Darwin yang menyatakan bahawa manusia berasal daripada kera masih dipercayai. Yang lebih mustahil dan menghairankan ialah ada manusia yang menjadi pengikut tegar fahaman ini dan giat mempromosikan teori yang turut ditolak oleh ahli sains dan orang yang berfikiran waras.
Berdasarkan sejarah, tidak dinafikan bahawa manusia pernah bertukar menjadi haiwan. Hal ini berlaku apabila bangsa Yahudi dikutuk oleh Allah SWT, seterusnya menjadi kera dan babi, suatu ketika dahulu. Walau bagaimanapun, kera dan babi yang ada pada zaman ini bukanlah berasal daripada golongan manusia yang dikutuk dan menjadi haiwan ini. Hal ini dikatakan demikian kerana kera dan babi telah ada sebelum itu lagi. Allah SWT juga tidak membiarkan kaum yang dikutuk ini berketurunan.
Jika sejarah ini dijadikan sebagai hujah yang menyokong fakta bahawa manusia dapat bertukar menjadi haiwan, teori Darwin tetap tidak dapat disokong. Peristiwa ini bukan menunjukkan bahawa evolusi dapat mengubah haiwan kepada manusia atau sebaliknya, tetapi manusia dapat berubah menjadi haiwan hanya dengan kuasa Allah SWT dan disertai oleh alasan yang kukuh. Hal ini bermakna sebarang perubahan, sama ada daripada manusia kepada haiwan atau sebaliknya tidak akan berlaku secara evolusi, seterusnya menerbitkan keturunan selepasnya.

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Februari 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Daripada Editor

PANDAN TUMBUHAN KAMPUNG KHASIAT ANTARABANGSA

Siapa tidak mengenali daun pandan yang sering digunakan dalam penyediaan makanan dan minuman tradisional. Dalam menu nasi lemak dan sirap pandan, daun pandan ialah satu daripada bahan wajib dalam makanan dan minuman ini. Makin banyak daun pandan yang dicampurkan, makin enak nasi lemak yang dimakan.
Yang menjadi persoalan ialah orang dahulu tidak mempelajari mata pelajaran Sains secara formal, tetapi khasiat tumbuhan ini diketahui. Hak inilah yang berlaku dalam pemilihan tumbuhan tertentu, seperti daun pandan, dalam penyediaan makanan. Khasiat daun pandan dari segi saintifik juga baru diketahui pada tahun belakangan ini sahaja. Malah, jika dinyatakan kepada golongan ini tentang antibakteria, antioksidan dan antitoksik, tidak banyak orang yang mengetahui jawapannya.
Walau apa-apa pun situasinya, inilah keunikan orang dahulu. Golongan ini menggunakan dan menerima manfaat daripada tumbuhan yang berkhasiat, walaupun tidak mengetahui khasiatnya. Berbeza daripada orang sekarang yang tetap menolak untuk memakan tumbuhan atau sayur yang berkhasiat.
Berdasarkan kajian yang dilakukan terbukti bahawa pandan berperanan sebagai antibakteria. Apabila pandan dijadikan sebagai campuran dalam nasi lemak, khasiat pandan sebagai antibakteria ini turut diperoleh oleh pengguna. Secara tidak langsung, makanan tradisional Melayu ini terbukti sebagai makanan yang berkhasiat dari segi membunuh bakteria. Menurut penyelidik lagi, ada empat alkaloid yang berkemungkinan besar menjadi faktor penghalang bagi pertumbuhan bakteria.
Oleh sebab itu, daun pandan dapat dikatakan sebagai tumbuhan kampung tetapi berkhasiat antarabangsa. Hal ini dikatakan demikian kerana khasiat pandan ialah khasiat yang global yang diperlukan bukan sahaja di Malaysia, tetapi juga di seluruh dunia. Rakyat Malaysia perlu berbangga dengan tumbuhan yang ada di Malaysia ini yang digunakan secara turun-temurun dan memberikan khasiat yang menjaga kesihatan warga Malaysia.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Kosmik Januari 2017

Posted in: Daripada Editor

KOPI MINUMAN BERKHASIAT?

Bagi penggemar kopi, persoalan tentang khasiat dan kesan sampingan kopi sering difikirkan ketika meminum kopi. Malah, wujud perasaan bimbang, jika kopi diminum dalam kuantiti yang banyak dan kekerapan yang tinggi. Apatah lagi, ada orang yang menyatakan bahawa pengambilan kopi tidak baik untuk kesihatan kerana memberikan kesan yang tidak baik pada jantung. Kopi dikatakan merangsang jantung supaya dapat bekerja dengan lebih agresif apabila keadaan memerlukan.
Dengan aromanya yang wangi, tidak dinafikan bahawa kopi mampu memikat selera seseorang itu untuk meminumnya. Pilihan kopi yang banyak dalam pasaran pula membolehkan kopi dinikmati dalam pelbagai aroma dan rasa. Setiap kopi ini mempunyai kandungan dan jenis kopi yang berbeza-beza, di samping kandungan bahan tambahan yang pelbagai untuk memberikan rasa yang diingini.
Secara biasanya, kopi diminum, setidak-tidaknya apabila seseorang itu ingin menghilangkan rasa mengantuk. Hal ini dikatakan demikian kerana kopi diyakini sebagai minuman yang berkesan untuk menghilangkan mengantuk dan menyegarkan mata. Oleh sebab itu, kopi sering menjadi pilihan bagi pelajar yang ingin mengulang kaji sehingga lewat malam, pemandu yang ingin menghilangkan rasa mengantuk ketika memandu dan pekerja yang bekerja pada waktu malam.
Yang sebenarnya, pengambilan kopi dapat memberikan kesan yang baik dan kesan yang tidak baik. Hal ini bergantung pada orang yang mengambilnya, jumlah dan kekerapan kopi yang diambil, kopi yang bebas daripada racun perosak, amalan gaya hidup dan bahan tambahan pada kopi.
Ada beberapa golongan yang tidak disarankan untuk meminum kopi. Antaranya termasuklah kanak-kanak hiperaktif, orang yang mengalami tekanan perasaan atau masalah tidak dapat tidur, wanita yang mengalami masalah payudara (bengkak dan menyakitkan), penghidap ulser perut, penghidap masalah ritma jantung yang laju dan tidak teratur, dan penghidap sakit kepala yang kronik.
Berdasarkan kajian, ada banyak kebaikan pengambilan kopi. Antaranya termasuklah mengurangkan risiko kanser, menyekat tumor, mengawal kandungan gula dalam darah, dan meningkatkan sensitiviti insulin. Oleh sebab itu, khasiat atau kemudaratan daripada pengambilan kopi bergantung pada kadar dan cara pengambilannya, serta tahap kesihatan orang yang meminumnya.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Kosmik, Disember 2016.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Daripada Editor