DUNIA MEKANIK KUANTUM

Ibarat roda, sejarah perbincanganzaman tua berulang semula. SirIssac Newton terkenal dengan kajiancahayanya. Pada tahun 1704, Newtonmenghebahkan bahawa cahaya ialahpartikel (korpuskel), iaitu objek terkecilyang dapat dipisah-pisahkan (seolaholahmenyamai pendapat Democritus).Christian Hugen, sarjana laintidak bersetuju dengan pendapat ini.Menurut Christian Hugen, cahayaialah gelombang (ibarat tenaga yangwujud dalam bentuk gelombang yangberterusan). Walau bagaimanapun, padakali ini, pendapat Newton lebih diterimaramai (ibarat Democritus pula yangmenang). Kedudukan Newton juga tinggipada mata masyarakatnya.Hal ini berlarutan sehinggalahThomas Young mengesahkan bahawacahaya ialah gelombang, bukannyapartikel (tahun 1801 – tahun 1803)menerusi uji kajinya. Hasil uji kaji iniialah penemuan yang gilang-gemilang.Sejak itu, masyarakat sains menganggapperkara ini selesai.Cahaya memang berbentukgelombang. Pada pandanganmasyarakat umum juga begitu kerana ujikaji Young bersifat fizikal. Keputusannyadapat disaksikan dan dibuktikan, sertasangat meyakinkan dan konkrit. Dalamhal ini, jika laser permainan kanak-kanakdisuluh pada kad yang dipotong dengandua garisan berdekatan dengan pisautajam, deretan cahaya seperti dalamRajah 1 didapati. Pendapat ini seakanakanmenyamai pendapat Aristotle, iaitusesuatu yang analog, berterusan danbukan partikel.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Fizik

LUBANG CACING JALAN PINTAS

Lubang cacing ialah terowong yang menghubungkan dua lokasi dalam senario ruang-waktu alam semesta. Lubang cacing bukan sahaja menjadi perantara untuk membolehkan manusia menghantar pesanan melalui denyut cahaya ke lokasi yang sangat jauh di alam semesta, tetapi memungkinkan manusia tiba di destinasi ini.
Hal ini dapat diterangkan menerusi filem Contact yang mengisahkan perjalanan manusia menuju ke bintang melalui lubang cacing. Begitu juga, dalam filem Interstellar, astronaut melarikan diri dari Bumi yang sedang hancur. Astronaut ini mencari planet lain dengan melakukan perjalanan melalui lubang cacing untuk menjelajah galaksi lain. Kedua-dua filem ini memberikan gambaran grafik tentang lubang cacing. Secara ringkasnya, lubang cacing berperanan sebagai pintu bagi apa-apa pun untuk menuju ke semesta lain atau menjadi penghubung antara semesta.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Julai 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Fizik

DIMENSI RUANG MASA

Pada zaman moden ini, masih banyak orang yang tidakmengetahui dunia empat dimensi. Dunia empat dimensimungkin popular dalam cerita khayalan atau fiksyen sains. Teorirelativiti yang diketengahkan oleh Albert Einstein pada tahun1916 juga bersandarkan empat dimensi ruang-masa.
Albert Einstein tidak menggunakan kata ruang dan masa, tetapi ruangmasa kerana mencantumkan satu perkara sahaja dalam teori ini, iaitu relativiti umum. Pada tahun 2016, usia teori ini genap 100 tahun. Pada 11 Februari 2016, ahli sains LIGO Amerika mengumumkan penemuan gelombang graviti. Gelombang ini dikesan pada 14 September 2015 (LIGO ialah nama alat pengesan ini dan berukuran empat kilometer panjang dan berbentuk huruf L).
Gelombang graviti juga dikenali sebagai gelombang ruang-masa. Cantuman dimensi ruang dan masa ini membentuk gelombang yang merambat di seluruh alam semester. Tempoh gelombang empat dimensi ini merambat
adalah lebih kurang 1.3 bilion tahun cahaya.
___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Kosmik, Oktober 2016.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Fizik

LANGIT BERWARNA BIRU?

Pada setiap hari, siang dan malam silih berganti tanpa henti.Menerusi perubahan siang dan malam ini, dapat disaksikanperubahan pada warna langit dengan pandangan mata kasar.Yang paling ketara ialah langit sering kelihatan berwarna biruketika cuaca cerah pada waktu siang. Pada waktu hampirmalam pula sinar matahari mula berkurang dan warna langitberubah menjadi kemerah-merahan.
Semua fenomena yang berlaku ini berkaitan dengan ilmu optik, iaitu satu daripada cabang fizik yang mengkaji konsep cahaya atau sinar. Lebih tepat lagi, fenomena ini dapat dijelaskan menerusi proses pengutuban cahaya
atau pengutuban sinar elektromagnet yang terhasil disebabkan oleh serakan Rayleigh.
Serakan Rayleigh ialah satu daripada faktor yang menyumbang pengutuban cahaya. Hal ini sama seperti fenomena pantulan yang berlaku apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza-beza. Fenomena ini dikenali sempena nama ahli fizik Britain, Lord Rayleigh atau John William Strutt.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Jun 2016.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Fizik

PUKULAN DALAM SUKAN BADMINTON

Trajektori penerbangan bulu tangkis berbeza daripada bolayang digunakan dalam sukan beraket yang lain. Hal inidikatakan demikian kerana bulu tangkis mempunyai strukturyang istimewa. Struktur ini menyebabkan gerakan bulu tangkistidak simetri. Secara amnya, trajektori penerbangan bulutangkis agak condong dan menyebabkan bulu tangkis jatuhdalam keadaan sudut yang curam.
Secara amnya, trajektori pukulan kuat ialah penentu kemenangan dalam sukan badminton. Pukulan kuat ini ialah pukulan yang menyerang pihak lawan. Secara amnya, ada dua jenis pukulan kuat, iaitu pukulan kuat dan pukulan kuat lompatan. Secara biasanya lagi, kelajuan bulu tangkis yang dipukul menerusi pukulan kuat lompatan menghasilkan kelajuan yang lebih tinggi.
Pukulan kuat pula ialah pukulan pada bola tangkis yang diarahkan ke bawah dan dapat menghasilkan pukulan tajam atau pukulan flet. Secara lazimnya, pukulan flet dapat digunakan untuk mengenakan bulu tangkis ke ruang dada pihak lawan.
Pemain Malaysia, Tan Boon Heong berjaya mencatatkan pukulan kuat dengan kelajuan 421 km/j dan memecahkan rekod pemain badminton dari negara China, Fu Hai Feng (332 km/j pada 26 Februari 2010). Pada 28 Julai 2013, Tan Boon Heong sekali lagi memecah rekod sendiri dengan kelajuan 493 km/j ketika beliau dijemput oleh syarikat sukan untuk menilai kualiti raket terbaharu syarikat sukan itu.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Jun 2016.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Fizik

HABLUR NANO DAN PENCIRIAN ELEKTRIK

Pada zaman ini, penghasilan bahan nano menjadi agenda utama yang perlu dititikberatkan. Dunia nano makin bersinar saban hari apabila aspek moden, ringkas, ringan dan kecil tetapi dapat memberikan tenaga keupayaan yang sangat tinggi dijadikan sebagai matlamat. Pencirian bahan nano meliputi pelbagai aspek, seperti optik, morfologi dan elektrik. Pencirian elektrik sangat diminati oleh penyelidik kerana walaupun tenaga yang diperlukannya sedikit, hasilnya sangat mengujakan penyelidik.

Biasanya, kekonduksian dan kerintangan ialah sifat penting untuk menggambarkan sesuatu bahan. Secara lazimnya, bagi peranti konduktif yang baik, bukan sahaja pembahagian kecekapan cas, kecekapan pengangkutan pembawa cas elektrod juga diperlukan.

Ciri konduktif yang baik ini dipengaruhi oleh peningkatan dan pengurangan arus yang berpunca daripada keadaan terperangkap atau pusat rekombinasi yang berada di kawasan tenaga terlarang. Kerintangan pula ialah sifat intrinsik yang menyatakan kuantiti kekuatan bahan yang menentang aliran arus elektrik. Jika sesuatu bahan mempunyai kerintangan yang rendah, bahan itu membenarkan pergerakan cas elektrik.

Perbezaan dapat dilihat dari segi pergerakan elektron yang terhasil dalam sesuatu bahan. Berdasarkan Rajah 1, pergerakan elektron dalam keadaan pukal atau rumpun nano adalah secara rawak, iaitu secara gerakan Brownion. Namun begitu, dalam bentuk hablur nano, ada faktor pengehad dalam pergerakan elektron dari satu rumpun ke satu rumpun nano yang lain.

Perbezaan dapat dilihat dari segi pergerakan elektron yang terhasil dalam sesuatu bahan. Berdasarkan Rajah 1, pergerakan elektron dalam keadaan pukal atau rumpun nano adalah secara rawak, iaitu secara gerakan Brownion. Namun begitu, dalam bentuk hablur nano, ada faktor pengehad dalam pergerakan elektron dari satu rumpun ke satu rumpun nano yang lain.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Kosmik, Oktober 2015.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Fizik

Aura Pelangi

Oleh Noor Azie Azura

Bianglala atau pelangi merupakan satu daripada gejala optik yang amat digemari oleh masyarakat kerana warnanya yang tersusun kemas dan gah berdiri kendiri di persada langit. Tujuh jalur warna tersemat pada minda sejak di bangku sekolah dengan teknik nemonik, iaitu Mak Jah Ke Hutan Bawa Itik Ungu (Merah Jingga Kuning Hijau Biru Indigo Ungu).

Ciri warna ini juga dikupas oleh Isaac Newton, seorang ahli fizik yang pakar dalam bidang sains dan matematik. Pelbagai konsep yang berguna pada hari ini dicetuskan oleh beliau. Satu daripada penemuan yang diketengahkannya dalam bidang sains optik ialah teori warna Newton.

Pada tahun 1666, Isaac Newton mendapati spektrum warna terhasil apabila satu prisma ditujukan ke arah Matahari dan satu cahaya berwarna putih terhasil apabila dua prisma digunakan. Hingga hari ini, spektrum warna yang terdiri daripada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu seperti warna pelangi digunakan untuk pelbagai tujuan.

Menurut Newton, warna (cahaya monokromatik) terhasil apabila cahaya putih (cahaya polikromatik) diserakkan menerusi proses pembiasan atau pembengkokan. Proses ini juga berlaku ketika pelangi dihasilkan.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Kosmik Bil 5 2015.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Fizik

Sinar Ultralembayung Baik atau Buruk?

Oleh Mohd. Hamzah Harun

Umum mengetahui bahawa sinar ultralembayung (UV) terhasil secara semula jadi daripada cahaya matahari. Apabila Matahari memancarkan sinarnya, sinar yang berbeza-beza panjang gelombang dan tenaga, iaitu inframerah, cahaya nampak dan UV dihasilkan.

Sinar UV sejenis sinaran elektromagnet daripada tenaga matahari yang mempunyai panjang gelombang antara cahaya nampak dengan inframerah. Sinar UV dapat dibahagikan kepada tiga jenis, iaitu UVA (315 – 400 nm), UVB (280 – 315 nm) dan UVC (100 – 280 nm). Cahaya matahari memancarkan sinar UV pada ketiga-tiga jalur ini. Oleh sebab penyerapan lapisan ozon, 99 peratus daripada sinaran yang dipancar ke Bumi ialah UVA.

Nama ultralembayung berasal daripada bahasa Latin. Ultra bermaksud beyond dan lembayung ialah panjang gelombang terpendek dalam cahaya nampak. Sinar UV juga dikenali sebagai cahaya gelap kerana tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia. Burung, reptilia dan serangga antara sebahagian daripada fauna yang bertuah kerana dapat melihat sinar UV.

Johann Wilhelm Ritter, ahli fizik Jerman, menemukan sinar UV pada tahun 1801. Beliau melakukan eksperimen menggunakan argentum klorida (sejenis bahan kimia peka cahaya) dan berjaya membuktikan kewujudan sejenis sinar yang dikenali sebagai sinar kimia.

___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Februari 2015.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Fizik

Resonan dan Muzik

Oleh Noor Azie Azura

Muzik ialah gubahan bunyi bagi memperoleh keindahan bentuk dan pernyataan perasaan, seperti yang ditafsirkan dalam kamus komprehensif bahasa.

Sebenarnya, muzik dikenali sejak zaman Nabi Muhammad SAW, iaitu nasyid atau insyad. Nasyid terulung yang pernah direkodkan dalam sejarah Islam adalah ketika penghijrahan Nabi dari Mekah ke Madinah. Ada pula yang berpendapat bahawa muzik bermula hampir seusia dengan kehadiran manusia moden homosapien pada 180 ribu – 100 ribu tahun dahulu. Pada waktu itu, evolusi pemikiran otak manusia berlaku.

Tidak banyak orang yang berfikir tentang cara muzik dicipta. Umumnya, muzik dikaitkan dengan ilmu fizik. Satu daripadanya ialah resonan. Seorang penyanyi perlu tahu bahawa mereka mengaplikasikan teori fizik, iaitu resonan ketika menyanyikan lagu.

Resonan yang dihasilkan oleh penyanyi melibatkan getaran udara dalam suatu rongga, iaitu rongga mulut, dada dan hidung. Rongga atau resonator amat penting bagi penyanyi dalam menghasilkan ton suara yang baik, di samping kawalan pernafasan, bukaan mulut dan lontaran suara. Pada dasarnya, lagu yang dinyanyikan oleh manusia mempunyai julat frekuensi antara 100 – 1000 Hz.

___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Februari 2015.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Fizik

Pengamatan Corak Aliran Bendalir

Oleh Mohamad Asmidzam Ahamat dan Mohd. Firdaus Beludtu

Mekanik bendalir merupakan satu daripada cabang sains yang kurang digemari oleh sebahagian pelajar kerana sifatnya yang agak abstrak berbanding dengan mata pelajaran yang lain. Contohnya, udara yang bertiup tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasai pergerakannya.

Namun begitu, jika udara yang bertiup membawa bersama-sama daun kering, corak pergerakan udara dapat dilihat dan kelajuan aliran udara dapat dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahawa corak aliran suatu bendalir dapat dizahirkan menggunakan teknik yang betul.

Satu daripada bidang kajian dalam mekanik bendalir ialah pengamatan corak aliran suatu bendalir. Bidang ini penting kerana kebanyakan persamaan dan hukum dalam ilmu mekanik bendalir diperoleh melalui eksperimen. Mutakhir ini, pengamatan aliran banyak membantu pengesahan dapatan dalam simulasi komputer.

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan bagi menampakkan corak aliran suatu bendalir. Teknik yang digunakan bergantung pada jenis corak aliran yang ingin dikaji dan darjah keterperincian analisis yang diperlukan.

___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Januari 2015.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Fizik