SAMPAR AYAM BOLEH DICEGAH

Oleh: Azri Adzhar

Penyakit sampar ayam dikenali dengan pelbagai nama,seperti tetelo, penyakit Ranikhet, Newcastle (ND), FowlPest atau Pseudo Fowl Plague. Walaupun berkaitandengan ayam, hampir semua spesies unggas, sepertiitik, angsa, ayam belanda, kuang, merak dan burung liar,rentan terhadap penyakit ini walaupun sedikit sahaja yangmenunjukkan gejala klinikal.

Penyakit sampar ayam direkodkan kali pertama daripada wabak yang berlaku di Pulau Jawa pada tahun 1926. Setelah itu, penyakit ini merebak di serata dunia. Dari segi ekonomi, sampar ayam penyakit paling utama dalam industri ternakan ayam. Beban dan kerugian yang terpaksa ditanggung oleh penternak ayam dari segi langkah kawalan dan pencegahan adalah besar. Secara tidak langsung, penyakit ini menjejaskan reputasi negara yang mengeksport ayam dan produknya.

Hal ini dikatakan demikian kerana serangan virus sampar ayam menyebabkan kematian populasi ayam yang banyak dalam tempoh yang singkat dan menjadi ancaman bagi negara pengimport. Negara yang terjejas disebabkan oleh penyakit ini diletakkan dalam kategori berisiko. Selain itu, hasilan daripada industri ini dikenakan saringan keselamatan kesihatan haiwan atau dilarang untuk diimport.

Rencana ini dipetik daripada Majalah Kosmik Jun 2018.

Posted in: Sains Veterinar

Tuberkulosis Ternakan Ruminan

Oleh: Azri Adzhar

Tuberkulosis (TB) ialah masalah global dalam penternakan ruminan, khususnya lembu dankerbau. Penyakit ini menahun, manakala kumannya bersembunyi dan mengelak daripadadikesan oleh sel pertahanan badan, serta muncul pada suatu masa yang tidak dijangka. Dinegara yang melaksanakan program pembasmian TB, kebanyakan lembu yang dijangkiti dikenalpasti pada peringkat awal. Oleh sebab itu, tiada jangkitan bergejala (simptomatik).

Banyak negara membangun berjaya membendung atau mengurangkan prevalens penyakit ini dengan menggunakan kaedah uji dan takai terhadap stok ternakan. Walau bagaimanapun, di kebanyakan negara yang sedang membangun, yang tiada infrastruktur untuk mengesan penyakit dan tiada sistem pemantauan dan program pembasmian, TB masih suatu ancaman bagi ternakan dan manusia.

Pada lembu, TB biasanya berlaku sebagai penyakit kronik dan menyebabkan lembu lemah dan kurus. Kadangkala, TB ini akut dan melarat dengan cepatnya. Pada peringkat awal jangkitan, penyakit ini biasanya tidak bergejala (asimptomatik). Bakteria Mycobacterium bovis ialah penyebab TB bovin (lembu). Bakteria ini disebarkan kepada manusia menerusi susu daripada lembu terjangkit dan titisan aerosol.

Rencana ini dipetik daripada Majalah Kosmik Mei 2018.

Posted in: Sains Veterinar

Teknologi Kawalan Vektor Banteras Penyakit Bawaan Nyamuk

Oleh: Azri Adzhar

Nyamuk daripada keluarga serangga Culicidae ialah vektor penyebar penyakit, seperti denggi, JE, Zika, Chikungunya, demam kuning dan West Nile yang menjangkiti berjuta-juta orang pada setiap tahun. Pada tahun 2015 sahaja, WHO melaporkan kematian lebih kurang 429 ribu orang. Kebanyakannya disebabkan oleh malaria, manakala 92% daripadanya berlaku di benua Afrika. Kes klinikal denggi pula 3.2 juta.

Jumlah ini meningkat sering dengan perdagangan global dan perubahan iklim yang membantu penyebarluasan spesies agresif dan invasif, seperti nyamuk harimau asia, iaitu Aedes albopictus.

Sejak berabad yang lalu, nyamuk Aedes aegypti yang menyebarkan sekurang-kurangnya empat virus yang menyebabkan penyakit penting, dibawa belayar jauh oleh kapal dagang keluar dari benua subsahara Afrika. Kitar hayat asalnya dalam kalangan kera (perumah) di hutan belantara berkembang dengan penyesuaian dalam kalangan manusia pula.

Rencana ini dipetik daripada Majalah Kosmik April 2018
Posted in: Sains Veterinar