LELAKI OREOCHROMIS

Dia meneliti kedua-dua belah tangan dan kakinya. Kemudian,dia menyelak bajunya sedikit dan memeriksa tubuhnyapula. Dia berasa bahawa dirinya berubah menjadi manusiamutan. Hal ini dikatakan demikian kerana badannya bersisik. JikaXavier’s School for Gifted Youngsters seperti dalam filem X-Menwujud, kini dia layak diterima di sekolah ini.
Kuasa hebat? Mungkin disebabkan oleh sisik yang tebal, dia kebal daripada serangan penjenayah. Kini, dia tidak perlu menuntut ilmu silat petala kelapan untuk menjadi kebal. Atau, dia juga mampu berenang seperti ikan jerung yang bersisik seperti bentuk gigi. Dia pernah terbaca bahawa ikan jerung berupaya memecahkan aliran air, lalu mengurangkan geseran antara air dengan tubuhnya. Oleh sebab itu, jerung dapat berenang pantas hingga mencecah 50 kilometer sejam.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Cerpen

EPAL BA’KELALAN EPAL MALAYSIA

Mungkin, banyak rakyat Malaysia yang tidak menyangkabahawa buah epal boleh ditanam secara komersial diMalaysia. Walau bagaimanapun, di Kampung BudukNur yang terletak di Dataran Tinggi Ba’kelalan di bahagian timurlaut Sarawak, iaitu empat kilometer dari sempadan Malaysia-Kalimantan, hal ini dibuktikan sebaliknya. Di tempat ini, tanamanepal bukan sahaja lambang kerjasama bagi penduduk Buduk Nur,tetapi juga menjadi satu daripada ikon baharu ekopelanconganuntuk Ba’kelalan pada masa ini.
Buduk Nur satu daripada sembilan kampung di Ba’kelalan. Majoriti penduduknya tergolong dalam suku kaum Lun Bawang (orang gunung). Kedudukannya yang tinggi, iaitu tiga ribu meter dari aras laut, menjadikan cuaca di kawasan ini sejuk dan segar pada sepanjang tahun (siang, 25 °C dan malam, 15 °C). Oleh hal yang demikian, kawasan ini sesuai untuk tanaman buah temperat, seperti epal, oren dan avokado.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Botani

KAKI GAJAH MENGGERUNKAN

Penyakit filariasis ataukaki gajah ialah penyakitbawaan serangga,iaitu nyamuk jenis Mansonia.Proses jangkitan penyakit inimerangkumi tiga tahap. Yangpertamanya, penularan. Padatahap ini, nyamuk menghisapdarah seseorang danmemindahkan mikrofilaria kebadan seseorang itu.
Yang keduanya, apabila tiba di badan perumah baharu, mikrofilaria masuk ke dalam sistem limfa untuk membiak. Yang ketiganya, mikrofilaria bertelur dan menghasilkan larva sehingga satu koloni
besar di dalam badan manusia terbentuk tanpa disedari oleh perumahnya.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Kesihatan

KEPENTINGAN KULAT DALAM EKOSISTEM HUTAN

Kulat ialah organisma yang tidak aktif bergerak sepertihaiwan atau bersifat autotrofik seperti tumbuhan. Sehinggapertengahan abad ke-20, kulat telah dianggap sebagaitumbuhan peringkat rendah tanpa klorofil. Kemudian, secaraberansur-ansur, kajian jelas menunjukkan bahawa kulat berbezadaripada tumbuhan. Namun begitu, asal usul kulat masih tidakdapat dipastikan dalam tempoh bertahun-tahun.
Pada akhir abad ke-20, pelbagai teknik telah dikembangkan untuk menjelaskan hubungan antara
kepelbagaian organisma berdasarkan urutan nukleotida DNA atau urutan asid amino protein (analisis
molekul filogenetik). Hasil daripada perkembangan teknologi ini berjaya membuktikan bahawa kulat mempunyai kaitan yang rapat dengan haiwan dan telah dikelaskan bersama sebagai Opisthokonta, termasuklah beberapa organisma unisel/satu sel yang lain.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: DARIPADA FRIM

PENEROKAAN DAN PERKEMBANGAN ANGKASA

KUALA LUMPUR, 5 Mei 2017 – Program bicara khas bersempenadengan penganjuran Persidangan Antarabangsa SainsAngkasa dan Komunikasi 2017 (IconSpace2017) dianjurkanoleh Pusat Sains Angkasa, Institut Perubahan Iklim, UniversitiKebangsaan Malaysia (UKM) di Planetarium Negara Kuala Lumpur.Program ini diadakan sebagai medium penyebaran ilmu danmaklumat terkini yang berkaitan dengan bidang angkasa kepadamasyarakat. Hal ini bertepatan dengan temanya, iaitu Penerokaandan Perkembangan Angkasa.
Program setengah hari ini dipengerusikan oleh penganjur, iaitu Dr. Teh Wai Leong, felo penyelidik Pusat Sains Angkasa (ANGKASA), UKM. Program ini menampilkan empat orang penyelidik tersohor dalam bidang sains angkasa dan kajian Antartika. Penyelidik ini ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Mazlan Othman (UKM), yang juga felo Akademi Sains Malaysia, Profesor Madya Dr. Wayan Suparta, felo penyelidik kanan ANGKASA (UKM) dan Dr. Zahra Bouya dari Biro Meteorologi Australia (BoM). Turut ditampilkan ialah saintis muda Malaysia, iaitu Nur Adlyka Ainul Annuar yang mengikuti pengajian kedoktoran di Universiti Durham, United Kingdom.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Lain-lain

PERAH RAWAT KAWASAN TERCEMAR

Pokok perah tergolong dalamtumbuhan daun luruh (desidus) keranameluruhkan daunnya pada musimkering. Setelah daunnya luruh, pokokperah menghasilkan pucuk baharu ataudaun muda berwarna merah terang yangmewarnai suasana kehijauan hutanbelantara.Getah putih dihasilkan, jika bahagiankulit atau mana-mana bahagian pokokperah ditoreh atau dipatahkan. Bungaperah berwarna putih kekuning-kuningandan mengeluarkan bau yang kuat.Buahnya berbentuk empat segi bujurmemanjang dan mengandungi tiga biji.Buah yang matang meletup di udara dan menyebarkan biji perah ke serata
kawasan di keliling pokok induk. Biji perah mempunyai cangkerang yang keras, licin dan berkilat yang berwarna perang kemerah-merahan. Cangkerang yang keras ini melindungi isinya yang padat dan berwarna putih.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Herba

DUNIA MEKANIK KUANTUM

Ibarat roda, sejarah perbincanganzaman tua berulang semula. SirIssac Newton terkenal dengan kajiancahayanya. Pada tahun 1704, Newtonmenghebahkan bahawa cahaya ialahpartikel (korpuskel), iaitu objek terkecilyang dapat dipisah-pisahkan (seolaholahmenyamai pendapat Democritus).Christian Hugen, sarjana laintidak bersetuju dengan pendapat ini.Menurut Christian Hugen, cahayaialah gelombang (ibarat tenaga yangwujud dalam bentuk gelombang yangberterusan). Walau bagaimanapun, padakali ini, pendapat Newton lebih diterimaramai (ibarat Democritus pula yangmenang). Kedudukan Newton juga tinggipada mata masyarakatnya.Hal ini berlarutan sehinggalahThomas Young mengesahkan bahawacahaya ialah gelombang, bukannyapartikel (tahun 1801 – tahun 1803)menerusi uji kajinya. Hasil uji kaji iniialah penemuan yang gilang-gemilang.Sejak itu, masyarakat sains menganggapperkara ini selesai.Cahaya memang berbentukgelombang. Pada pandanganmasyarakat umum juga begitu kerana ujikaji Young bersifat fizikal. Keputusannyadapat disaksikan dan dibuktikan, sertasangat meyakinkan dan konkrit. Dalamhal ini, jika laser permainan kanak-kanakdisuluh pada kad yang dipotong dengandua garisan berdekatan dengan pisautajam, deretan cahaya seperti dalamRajah 1 didapati. Pendapat ini seakanakanmenyamai pendapat Aristotle, iaitusesuatu yang analog, berterusan danbukan partikel.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Fizik

TIUB KARBON NANO BERSALUT EMAS MANGKIN HEBAT

Ciri unik yang ada pada emas,seperti tidak mengakis dan mempunyaikekonduksian elektrik dan haba yangtinggi, berguna dalam pembuatan perantielektronik. Aplikasi emas dalam bidangperubatan banyak digunakan dalambentuk nanopartikel.Hal ini dikatakan demikian keranabahan bersaiz nano dapat berfungsisebagai agen penghantaran dadah untukdisasarkan ke bahagian yang kecil dan terpencil, seperti sel yang ada dalam organ manusia, tanpa memberikan kesan sampingan kepada pesakit. Selain itu, bahan nano yang mempunyai saiz yang kecil mampu bertindak sebagai mangkin dalam pelbagai tindak balas
kimia.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Lain-lain

DENYUTAN MEDAN ELEKTRIK RAWAT LUKA

Antara faktor ini termasuklah usia,ketidakupayaan pembentukan darahbeku, tindak balas keradangan yanglemah, tidak dapat menghasilkan selbaharu dan pertumbuhan semula tisubaharu atau disebabkan oleh jangkitan.Masalah ini ditangani dengan carapenggunaan protein, dadah dan sitokin,seperti faktor transformasi pertumbuhan.Namun begitu, cara ini agak mahaldan banyak bergantung pada bahanterapeutik kimia.
Percetakan mikrolekatan ialahkaedah yang sangat berguna dalambeberapa aplikasi, seperti pencorakanmatriks ekstrasel bagi molekul lekatan sel untuk menggalakkan lekatan sel bagi pengumpulan sel, pertumbuhan dan bimbingan sel. Ketika proses ini berlaku, pengawalan gerakan sel amat penting untuk mengawal gerakan sel dari lokasi tertentu. Hal ini bertujuan untuk mempercepat penutupan luka dan
pertumbuhan semula tisu.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Lain-lain

MERBAH MATA MERAH BERBUNYI RIUH

Dari segi fizikalnya, merbah matamerah mempunyai warna bulu yanghampir sama dengan warna buluburung merbah kapur, iaitu coklat padabahagian kepak dan coklat muda padabahagian perut. Walau bagaimanapun,merbah mata merah tidak mempunyaibulu berwarna kuning pada bahagiandubur seperti yang ada pada burungmerbah kapur. Mata merbah matamerah berwarna merah, sementara anakmatanya berwarna hitam. Paruhnyatajam dan berwarna gelap. Keseluruhanpanjang badannya dapat mencapaihingga 19 cm.
Merbah mata merah mengeluarkan bunyi “peeer … peeer … peeer” yang nyaring, halus dan bergetar secara
berulang-ulang. Yang menariknya, burung ini gemar terbang secara berkawan, terutamanya apabila keluar mencari makanan pada waktu pagi.
Merbah mata merah suka bersembunyi di kawasan yang terlindung, seperti di bawah rimbunan pohon yang rendang di tepi hutan atau kawasan belukar. Hal ini berbeza daripada merbah kapur yang gemar mendedahkan dirinya di kawasan lapang. Pada waktu awal pagi, merbah mata merah berbunyi dengan riuhnya di kawasan tempatnya berehat dan tidur sebelum keluar mencari makanan.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Konservasi