Kamus untuk Pelajar Kejuruteraan Mekanikal

Judul buku: Kamus Kejuruteraan Mekanik
Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka
Harga: RM20.00
Tahun Terbit: 2011
Pengulas: Siti Hadijah Umor

Kamus ini diterbitkan bagi meningkatkan kefahaman pengguna dalam bidang sains gunaan, amnya dan bidang kejuruteraan, khususnya. Penerbitan Kamus Kejuruteraan Mekanik menjadi bukti bahawa bahasa Melayu mampu mengungkapkan pelbagai bidang ilmu, terutamanya sains dan teknologi dalam era globalisasi kini setanding dengan bahasa lain.

Kamus ini amat berguna kepada pelajar dan masyarakat umum yang memerlukannya sebagai sumber rujukan untuk mendapatkan penjelasan tentang pelbagai istilah dalam bidang kejuruteraan mekanik. Pemilihan istilah yang dimasukkan memenuhi kehendak pengguna sasaran kerana diolah berdasarkan keperluan pelajar institusi pengajian tinggi, pengajar, pengamal dalam bidang kejuruteraan serta pengguna lain yang terlibat dalam bidang ini.

Pelbagai istilah yang berkaitan disusun dengan baik oleh tiga orang pakar yang berkaliber dalam bidang ini. Individu tersebut ialah Profesor Ir. Dr. Yusoff Ali, Profesor Madya Yahaya Ismail dan Mohd. Zubil Bahak. Kamus ini mengandungi 478 istilah berserta huraiannya. Oleh sebab kamus ini merupakan siri kamus istilah terbitan MABBIM, entri kamus ini ditulis dalam bahasa Melayu berserta padanannya dalam bahasa Inggeris, bahasa Brunei Darussalam dan bahasa Indonesia. Padanan ditulis selepas entri bahasa Melayu dalam tanda kurung dengan menggunakan huruf condong. Hal ini memudahkan pengguna turut memahami istilah yang digunakan oleh negara-negara tersebut, terutamanya bagi pelajar asing. Contohnya:

aci boleh lentur (Ig. flexible shaft; Br. Aci luwes; Id. Poros fleksibel).
sambungan semesta (Ig. universal joint; Br. Sambungan semesta; Id. Sambungan universal).
tarikan tanpa gear (Ig. gearless traction; Br. Tarikan tanpa gear; Id. Traksi tanpa roda gigi).

Singkatan Ig. Br. dan Id. yang masing-masing bermaksud Inggeris, Brunei Darussalam dan Indonesia digunakan dalam entri yang mempunyai istilah yang berlainan. Setiap entri ditulis dengan huruf tebal bagi membezakannya dengan padanan dan takrif entri. Takrifan setiap entri pula ditulis dengan menggunakan huruf biasa. Huruf tebal digunakan untuk istilah yang sinonim pada akhir takrif sesuatu entri. Di samping itu, seperti kamus lain, label “Lihat juga” digunakan sebagai tanda rujuk silang bagi istilah yang mempunyai takrif yang berkait rapat dengan konsep sesuatu istilah yang lain.

Bagi memudahkan pengguna, kamus ini memaparkan gambar rajah yang dapat memberi kefahaman dengan lebih jelas kepada pembaca. Seperti kamus lain, kamus setebal 145 halaman ini disusun mengikut alfabet bermula daripada huruf “A” hingga “W”. Hal ini demikian kerana tidak ada istilah dalam bahasa Melayu yang bermula daripada huruf “X, Y dan Z”.

Untuk memudahkan pengguna, daftar istilah Kamus Kejuruteraan: Mekanik dalam bahasa Inggeris-bahasa Melayu turut dimuatkan dalam halaman yang khusus antara kandungan entri dengan bibliografi. Senarai daftar istilah ini memudahkan pembaca untuk merujuk maksud istilah perkataan bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu yang disusun mengikut alfabet. Makna padanan bahasa Inggeris ini memberi kemudahan kepada pembaca untuk mendapatkan terjemahan maksud sesuatu perkataan dengan lebih cepat, tepat dan betul, di samping boleh merujuk huraian lebih lanjut secara terperinci pada halaman kamus sebelumnya.

Penerbitan kamus ini selaras dengan usaha DBP bagi memantapkan istilah bidang kejuruteraan dalam bawhasa Melayu supaya bahasa ini giat berkembang sebagai bahasa ilmu dalam bidang sains dan teknologi.

___

Ulasan buku ini dipetik daripada Dewan Kosmik November 2011.

Posted in: Buku

Hantar Maklum Balas Anda