Pengamatan Corak Aliran Bendalir

Oleh Mohamad Asmidzam Ahamat dan Mohd. Firdaus Beludtu

Mekanik bendalir merupakan satu daripada cabang sains yang kurang digemari oleh sebahagian pelajar kerana sifatnya yang agak abstrak berbanding dengan mata pelajaran yang lain. Contohnya, udara yang bertiup tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasai pergerakannya.

Namun begitu, jika udara yang bertiup membawa bersama-sama daun kering, corak pergerakan udara dapat dilihat dan kelajuan aliran udara dapat dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahawa corak aliran suatu bendalir dapat dizahirkan menggunakan teknik yang betul.

Satu daripada bidang kajian dalam mekanik bendalir ialah pengamatan corak aliran suatu bendalir. Bidang ini penting kerana kebanyakan persamaan dan hukum dalam ilmu mekanik bendalir diperoleh melalui eksperimen. Mutakhir ini, pengamatan aliran banyak membantu pengesahan dapatan dalam simulasi komputer.

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan bagi menampakkan corak aliran suatu bendalir. Teknik yang digunakan bergantung pada jenis corak aliran yang ingin dikaji dan darjah keterperincian analisis yang diperlukan.

___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Januari 2015.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Fizik

Hantar Maklum Balas Anda