Air Penawar atau Racun?

Oleh Benedict Anak Samling

Air sangat penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai pelbagai kegunaan harian. Air diklasifikasikan kepada dua jenis, iaitu air keras dan air lembut. Istilah air keras merujuk air yang mengandungi kuantiti kalsium dan kapur yang tinggi, manakala air lembut merujuk air yang mengandungi kuantiti kalsium dan kapur yang rendah.

Air yang tergolong dalam kumpulan air keras tidak baik bagi kesihatan dan mengganggu proses dalam industri yang menggunakan air bagi menjana kuasa. Air keras juga dapat merosakkan peralatan yang digunakan, sama ada untuk memproses atau menyimpan air.

Air digunakan dalam produk minuman dan makanan serta aktiviti membasuh, mencuci dan mandi. Sebanyak 71 peratus permukaan bumi dilitupi oleh air. Walau bagaimanapun, peratus air yang selamat diminum menjadi persoalan penting. Tubuh manusia memerlukan lebih kurang 65 peratus air bagi mengekalkan tahap kesihatan. Jika pengambilan air lebih atau kurang, kesihatan terjejas.

Pada zaman teknologi yang makin pesat, pelbagai teknologi dicipta untuk memudahkan tugas manusia, termasuklah teknologi pemprosesan air. Teknologi pemprosesan air penting bagi menyediakan air yang bersih dan mengandungi mineral tertentu yang diperlukan oleh tubuh manusia.

___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Januari 2015.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Hantar Maklum Balas Anda