PERANAN BIOMAS DALAM PENYIMPANAN KARBON POKOK

Biomas, dari aspek ekologi, bermaksud jisim biologi organisma hidup di sesuatu kawasan atau ekosistem pada masa tertentu. Biomas dapat dirujuk sebagai biomas sesuatu spesies bagi satu atau lebih spesies atau biomas dalam komuniti yang merangkumi mikroorganisma, tumbuhan atau haiwan. Biomas dapat diterjemahkan dalam bentuk purata berat perkawasan atau jumlah berat dalam komuniti.

Pengukuran biomas bergantung pada sebab atau tujuannya. Biasanya, biomas diukur berdasarkan keadaan semula jadi jisim organisma itu, seperti ternakan ikan salmon. Berat ikan salmon dikira berdasarkan jumlah berat basah ikan itu jika dikeluarkan dari kolam ternakannya.

Dalam konteks yang berlainan, biomas ikan salmon dapat diukur berdasarkan berat kering ikan, iaitu setelah dikeringkan, hanya 30 peratus sahaja berat ikan yang dikira. Seperti keperluan lain, hanya bahagian tisu yang dikira. Bahagian gigi, tulang dan cangkerang pula tidak termasuk dalam pengiraan. Dalam sesetengah aplikasi sains, biomas dikira dengan mengambil kira kuantiti karbon sahaja.

Selain bakteria, jumlah biomas hidup adalah lebih kurang 560 bilion tan karbon. Jumlah tahunan produk primer biomas pula melebihi 100 bilion tan karbon setahun. Walau bagaimanapun, jumlah seluruh bakteria mungkin melebihi jumlah tumbuhan dan haiwan. Jumlah bilangan pasangan asas DNA di dunia mungkin sebanyak 5.0 x 1037, dan berat sebanyak 50 bilion tan. Secara perbandingan, jumlah biosfera dianggarkan sebanyak lebih kurang empat trilion tan karbon.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Kosmik, Oktober 2015.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: DARIPADA FRIM

Hantar Maklum Balas Anda