JAMBATAN MUDAH ALIH MUDAHKAN URUSAN PERHUTANAN

Kayu balak antara ekstrak utama daripada sumber hutan. Permintaan terhadap kayu balak dan hasil perkayuan meningkat dari semasa ke semasa. Dalam masa yang sama keluasan kawasan hutan bagi membekalkan kayu balak tidak bertambah.

Bagi memenuhi permintaan industri perkayuan, sumber hutan perlu berada dalam keadaan yang baik dan diuruskan oleh sistem pengurusan hutan yang bersistematik. Hal ini bertujuan untuk mengekalkan kualiti sumber hutan. Dengan amalan sistem pengurusan hutan yang bersistematik, sumber hutan dapat diuruskan dengan baiknya dan pembekalan hasil kayu secara berkekalan dapat dipenuhi.

Pengurusan hutan yang baik dapat menjaga sumber hutan, begitu juga seluruh ekosistem hutan yang merangkumi flora dan fauna. Jalan hutan dan jambatan juga antara komponen penting dalam pengurusan hutan di Malaysia.

Di Malaysia, aktiviti penuaian hutan biasanya dilakukan jauh di dalam hutan yang jalan masuk ialah satu daripada masalah yang dihadapi oleh pengurus hutan ketika proses pembalakan dan pengeluaran balak daripada hutan. Ketika operasi pembalakan, jalan hutan dan jambatan dijaga oleh kontraktor pembalakan bagi melancarkan perjalanan proses pengeluaran kayu balak.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Kosmik, Januari 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: DARIPADA FRIM

Hantar Maklum Balas Anda