PROGRAM PENILAIAN KERETA BAHARU BAGI RANTAU ASIA TENGGARA

Program Penilaian Kereta Baharu bagi Rantau Asia Tenggara (ASEAN NCAP) ialah program penarafan keselamatan kenderaan untuk rujukan pengguna yang berteraskan kaedah penarafan bintang. Menerusi program ASEAN NCAP, maklumat yang telus dan tepat tentang tahap keselamatan kenderaan dapat dibekalkan kepada pengguna. Tujuannya adalah untuk membantu pengguna dari segi membuat keputusan pembelian setelah mempertimbangkan aspek keselamatan kenderaan.

Program ini direalisasikan hasil usaha sama antara Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) dengan Global NCAP. Penubuhannya menyokong satu daripada aktiviti yang digariskan dalam Pelan Global untuk Tindakan Dekad untuk Keselamatan Jalan Raya 2011 hingga 2020.

Pelaksanaan program ini mendapat sokongan daripada persatuan automobil dan institusi yang berkaitan daripada beberapa negara di rantau Asia Tenggara. ASEAN NCAP ialah Program Penilaian Kereta Baharu (NCAP) yang kesembilan di dunia dan yang keempat di rantau Asia selepas Jepun (JNCAP), Korea Selatan (KNCAP) dan China (C-NCAP).

___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Mei 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Lain-lain

Hantar Maklum Balas Anda