CAP JARI DALAM PEMBUKTIAN FORENSIK

Rabung geseran ini terbentukapabila fetus berusia antara 10 mingguhingga 13 minggu. Pembentukanrabung geseran sempurna ketika usiafetus di dalam kandungan, enam bulan.Corak ini unik bagi setiap individu dankekal selagi seseorang itu hidup. Halini membolehkan cap jari digunakansebagai pengenalan individu.Sistem identifikasi manusia secarasistematik mula dicipta oleh AlphonseBertillon pada tahun 1883. Sistem inidikenali sebagai sistem antropometriatau sistem bertillon. Kaedah inimenggunakan 11 jenis pengukuranpada tubuh badan individu, iaitu tinggi,lebar kepala, panjang kepala, lebar pipi,panjang telinga kanan, panjang kaki kiri,regangan (panjang badan daripada bahukiri ke jari tengah tangan kanan ketikatangan diangkat), panjang jari tengah,panjang jari kelengkeng kiri, panjangdada (ukuran panjang daripada torsosecara duduk) dan panjang hasta tangankiri (diambil daripada siku sehinggahujung jari tengah kiri).Bagi tujuan rekod, penguatkuasa undang-undang menciptaarkib maklumat penjenayah yangmengandungi ukuran antropometri, mukapenuh dan profil gambar pelaku.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Lain-lain

Hantar Maklum Balas Anda