TIUB KARBON NANO BERSALUT EMAS MANGKIN HEBAT

Ciri unik yang ada pada emas,seperti tidak mengakis dan mempunyaikekonduksian elektrik dan haba yangtinggi, berguna dalam pembuatan perantielektronik. Aplikasi emas dalam bidangperubatan banyak digunakan dalambentuk nanopartikel.Hal ini dikatakan demikian keranabahan bersaiz nano dapat berfungsisebagai agen penghantaran dadah untukdisasarkan ke bahagian yang kecil dan terpencil, seperti sel yang ada dalam organ manusia, tanpa memberikan kesan sampingan kepada pesakit. Selain itu, bahan nano yang mempunyai saiz yang kecil mampu bertindak sebagai mangkin dalam pelbagai tindak balas
kimia.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Lain-lain

Hantar Maklum Balas Anda