Habuk Kayu Pokok Getah Singkirkan Pewarna

Oleh: Nik Raihan Nik Yusoff

Berdasarkan laman sesawang Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA), industri tekstil dan pakaian di Malaysia berkembang pesat dan menjadi eksport ke-10 terbesar pada tahun 2015 dengan jumlah pendapatan RM13.2 bilion. Nilai ini menyumbang lebih kurang 1.7% daripada jumlah eksport Malaysia bagi sektor perkilangan.

Kepesatan industri tekstil dan pakaian menyebabkan pencemaran air yang serius kerana proses mewarna dan membasuh fabrik memerlukan penggunaan air yang sangat banyak. Sebanyak 200 ribu tan pewarna mengalir keluar bersama-sama dengan air sisa daripada proses mewarna sehinggalah terhasilnya produk akhir.

Pewarna pula diklasifikasikan berdasarkan penggunaan dan struktur kimianya. Pewarna terdiri daripada sekumpulan atom yang dikenali sebagai kromofor yang bertanggungjawab terhadap warna. Air sisa tekstil sukar dirawat kerana dihasilkan daripada pelbagai proses yang menghasilkan pelbagai segmen air sisa, seperti pepejal terampai, selain kandungan pewarna dan keperluan oksigen kimia yang tinggi. Hal ini menyebabkan isu ekologi dan pencemaran yang serius.

Rajah 1 Peratus penyingkiran pewarna air sisa tekstil.

Rencana ini dipetik daripada Majalah Kosmik Mei 2018.

Posted in: Lain-lain

Hantar Maklum Balas Anda