JERAMI PADI TINGKATKAN HASIL TANAMAN

OLEH ZAINAB HAMZAH DAN AINATUL ALIA

PENINGKATAN aktiviti pertanian bagi menyokong perkembangan populasi manusia menyebabkan bertambahnya penghasilan sisa pertanian. Pengeluaran tahunan global sisa pertanian dianggarkan melebihi 500 juta tan. Kini biojisim daripada sisa pertanian dalam bentuk biochar berpotensi digunakan sebagai sumber tenaga boleh diperbaharui untuk biokemampanan.

Biochar berpotensi sebagai pinda tanah yang berharga untuk meningkatkan produktiviti tanaman dan dihasilkan daripada pelbagai bahan mentah organik dengan keadaan pirolisis yang berlainan. Oleh sebab itu, penulis berserta ahli kumpulan penyelidikannya telah melakukan kajian menggunakan biochar daripada tiga bahan buangan pertanian, iaitu buah tandan kosong kelapa sawit, jerami padi dan hampas tebu.

Kajian yang mendapat sokongan kewangan menerusi Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS) – projek Keselamatan Makanan (9012-00004) daripada Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) ini menggunakan pendekatan beranalisis untuk mengkaji kesuburan tanah, dan pertumbuhan tanaman.

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik April 2013.

Posted in: Fokus, Utama

Hantar Maklum Balas Anda